I-Partnerschap

I-Partnerschap helpt onderwijs en rijksorganisaties om duurzaam samen te werken op het gebied van IT en informatiemanagement. Het einddoel: goede dienstverlening aan burgers en bedrijven en een digitaal sterk Nederland.

Met I-Partnerschap krijg je:

  • nieuwe inzichten rond je I-vraagstuk
  • toegang tot nieuw I-talent en -onderzoekers
  • kennisopbouw en -uitwisseling tussen onderwijs en overheid
  • een uniek kennisnetwerk op thema’s als cybersecurity, AI en informatiehuishouding