Praktijkvoorbeelden

Wat zijn de mogelijkheden van samenwerking tussen onderwijs en rijksorganisaties op het gebied van digitalisering en informatiemanagement? Hieronder een selectie van bestaande partnerschappen: om klein te beginnen of op structurele basis.

Samenwerking per thema