Over I-Partnerschap

Voor een digitaal sterk Nederland werken hoger onderwijs en het Rijk structureel samen aan snelle, veilige en betrouwbare online diensten voor burgers en bedrijfsleven.

In een samenleving die steeds digitaler wordt, staat de Rijksoverheid voor grote IT-vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan veilige persoonsgegevens en bescherming tegen cybercriminaliteit, maar ook aan de inzet van kunstmatige intelligentie om als overheid sneller en slimmer te kunnen werken. Tegelijk groeit het tekort in Nederland aan IT-professionals met verstand van de nieuwste informatietechnologie en de mogelijkheden om die toe te passen.

Vandaar dat hogescholen, universiteiten en de Rijksoverheid hebben afgesproken om nu en in de toekomst samen te werken in onderzoek en onderwijs op IT-gebied: het I-Partnerschap Rijksoverheid-Hoger Onderwijs. In mei 2020 hebben de drie partijen hun handtekening gezet onder het I-Partnerschap. Daarmee beloven ze in verschillende samenwerkingsvormen - van praktijkopdrachten tot gezamenlijke onderzoekslabs – innovatieve oplossingen te bedenken voor actuele maatschappelijke digitaliseringsvragen uit de praktijk van het Rijk.

De ambitie van de overheid is om voorop te lopen als het gaat om digitalisering.
We zien dat de samenleving razendsnel verandert, de techniek schrijdt razendsnel voort, en wij willen en wij moeten als overheid daarop inspelen.
Het I-Partnerschap, waarvan we zo dadelijk de intentieverklaring gaan ondertekenen heeft dan ook tot doel om structureel te gaan samenwerken tussen het hoger onderwijs en de overheid in de komende jaren.
De win-win situatie die hierbij ontstaat is dat wij gebruik kunnen maken van de laatste kennis van het hoger onderwijs door heel Nederland.
Dus we werken met hogescholen en universiteiten door heel Nederland samen en tegelijkertijd zijn wij als Rijksoverheid ook met verschillende vraagstukken en ook locaties interessante partners voor die kennisinstellingen om ook daadwerkelijk die theoretische kennis te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken.
Dáár tekenen we voor en met behulp van de drone komt de intentieverklaring op alle plekken terecht zodat iedereen de handtekening kan zetten.
Deze drone stuur ik dan ook nu toe naar de partners van het hoger onderwijs.
Hartstikke goed dat de Rijksoverheid en het hoger onderwijs de handen ineen slaan
als het gaat om de digitale toekomst van Nederland.
Een vliegende start, ik kijk uit naar de samenwerking!

Voordelen voor onderwijs en Rijk

Alle partners hebben voordeel bij de samenwerking:

  • Het hoger onderwijs kan onderzoek doen en praktijkopdrachten uitwerken over actuele onderwerpen in de samenleving. Zo sluit de ervaring van studenten na hun studie goed aan op de maatschappij en hebben ze alvast kennis kunnen maken met de overheid als veelzijdige werkplek.
  • De Rijksoverheid haalt talentvolle nieuwe IT-medewerkers binnen en heeft toegang tot de laatste IT-kennis om maatschappelijke taken beter uit te kunnen voeren en huidige medewerkers bij te scholen.

Zo werkt het

Het team van I-Partnerschap:

  • verbindt rijksorganisaties met hogescholen en universiteiten, onderzoeksgroepen en lectoraten voor een duurzame samenwerking op het gebied van onder andere kunstmatige intelligentie, cybersecurity, blockchain, data science, e-governance en Internet of Things/5G;
  • werkt daarbij in duo’s: een kennismakelaar uit het hoger onderwijs en uit de Rijksoverheid;
  • werkt regionaal, onderverdeeld in de regio’s Oost, Midden en West;
  • inventariseert welke actuele digitale vraagstukken er spelen binnen de rijksorganisaties;
  • denkt mee hoe die vertaald kunnen worden in concrete onderzoeksopdrachten;
  • koppelt die opdrachten aan een passende onderwijsinstelling in de regio;
  • legt ook verbindingen tussen collega-overheden om kennis uit te wisselen; en
  • versterkt bestaande samenwerkingsinitiatieven.
infographic I-Partnerschap Partnerschap