Rijks I-Doctoraatsprogramma

Wil je een innovatieve, onafhankelijke blik op je digitaliseringsvraag? Heb je behoefte aan structurele inbreng van innovatie, kennis en wetenschappelijk onderzoek? Wil je aan de slag met rijksbrede onderwerpen als Informatiehuishouding, Cybersecurity, Open op Orde of Werken aan Uitvoering? Het kan allemaal met een I-toptalent dat promoveert in jouw organisatie.

“Door samen te werken met I-Partnerschap kunnen we pijlsnel talentvolle onderzoekers aantrekken die nieuwe kennis genereren, oplossingen onderzoeken en ons vakgebied verder toekomstbestendig maken”. - Paul van den Akker, Innovatiemakelaar & Strategisch adviseur Open op Orde – Nationaal Archief

Wat doet het I-Doctoraatsprogramma?

I-Doctoraat verbindt het netwerk van universiteiten aan het rijksnetwerk en aan rijksorganisaties. Zo stimuleren we continue kennisdeling en -ontwikkeling binnen de overheid. 

Dit doen we door:

  • beleidsagenda’s en opgaven te vertalen naar onderzoeksopdrachten voor promovendi. Samen met opdrachtgevers.
  • deze onderzoeksopdrachten te matchen met jouw digitaliseringsvraag.
  • te helpen om onderzoek naar de belangrijkste I-thema’s structureel onderdeel te maken van je activiteiten,
  • zodat jij tot de juiste innovaties komt.

Bovendien stemmen we verschillende kennisvraagstukken op elkaar af. Zo kun je waar mogelijk samenwerken en kennis delen met andere rijksorganisaties.

Meer weten? Vind op de Q&A-pagina antwoorden op jouw vragen over het doctoraat.

“Ik zie in de praktijk dat je van onderzoekers al vanaf de eerste dag profijt hebt. De win-win is gigantisch.” 
- Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cyber Security Center (NCSC)

Wat heeft jouw organisatie aan een promovendus?

Een promovendus helpt de nodige ICT-kennis binnen jouw organisatie te ontwikkelen.

De onderzoeker treedt voor langere tijd in dienst van het Rijk, werkt drie dagen in de praktijk en doet twee dagen onderzoek. Met een promovendus bind je dus voor langere tijd een toptalent aan je organisatie. Je verbindt je organisatie met de wetenschap en bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden. Zo kun je echt duurzame stappen zetten als het gaat om digitaliseringsvraagstukken.

“Je krijgt er niet alleen een getalenteerde medewerker bij, maar ook een actief kennisnetwerk! We werken nauw samen in een netwerk van overheidsorganisaties, universiteiten en hogescholen waar we actief kennis uitwisselen.”- Thomas Dohmen, directeur AI Labs van de Universiteit Utrecht -

Meer weten over het I-Doctoraatsprogramma?

Neem contact op met het I-Doctoraat! In een persoonlijk gesprek vertellen we je graag wat een promovendus kan betekenen voor jouw organisatie. Mail naar i-partnerschap@rijksoverheid.nl. I-Doctoraat is onderdeel van I-Partnerschap.

Praktijkvoorbeeld

Drie nieuwsgierige, slimme pioniers vertellen over hun cybersecurity-onderzoek bij Rijkswaterstaat, de Nationale Politie en het nationale centrum voor digitale veiligheid NCSC/Haagse Hogeschool.


Cyberdreigingen als ransomware en virusaanvallen worden steeds geavanceerder en talrijker.
De rijksoverheid is als grote verwerker van vertrouwelijke gegevens kwetsbaar.
De roep om professionals met kennis van digitale veiligheid wordt dan ook alleen maar luider.

Het doctoraatsprogramma cybersecurity van I-Partnerschap helpt bij het opleiden en werven van hooggeschoolde cybersecurity professionals zowel met een hbo- als met een wo-achtergrond. Zodat je jouw rijksorganisatie beter kunt beschermen.
Een aantal organisaties zet al stappen. Drie nieuwsgierige, slimme pioniers vertellen erover.

Mijn naam is Kris Oosthoek. Ik ben analist in het Security Operations Center van Rijkswaterstaat waar we ons dagelijks bezighouden met de cybersecurity van de
Nederlandse wegen, bruggen, tunnels, sluizen en infrastructuur.
In het SOC kijken we naar de gedragingen van aanvallers, hoe zij te werk gaan en hoe dat eventueel een impact kan hebben op RWS.En dat is ook wat ik doe binnen mijn PhD.
Daarin kijk ik heel diep naar de TTP’s.Dat is de modus operandi: de gedragingen van aanvallers op een bedrijfsnetwerk en daar probeer ik van te leren om de cybersecurity te verbeteren.
Als PhD’er kijk je op een hele kritische manier naar vraagstukken. En leer je eigenlijk kritisch denken en met
creatieve oplossingen voor problemen te komen.En zeker in het dagelijks werk van cybersecurity waarin
nog een hoop vragen ondoorgrond zijn is dat een hele nuttige skill.

Ik doe een PhD en ik doe onderzoek naar ransomware, phishing en DDoS.
Die drie misdaden worden heel vaak los onderzocht en ik kijk naar het verband tussen die drie.
Bij een PhD verdiep je je natuurlijk heel erg in één onderwerp en dat leek me heel erg gaaf.
En het is heel gaaf dat ik dat bij de politie kan doen, omdat ik dan echt kan zien hoe politieagenten zo’n ransomware aanval eigenlijk aanpakken. Hoe probeer je zo’n misdadiger te achterhalen?
En door daar heel dichtbij te zitten snap ik ook veel beter hoe die misdaden werken en hoe die criminelen vervolgens de politie weer te slim af proberen te zijn.
En dat helpt mijn onderzoek weer heel erg omdat als ik die strategieën en die verdedigingen goed snap,
ik ook weer beter snap hoe ze die misdaden plegen.

Ik ben Nicole van Deursen. Ik ben wetenschappelijk onderzoeker bij het Nationaal Cyber Security Centrum.
Ik doe hier bij De Haagse Hogeschool onderzoek naar het visualiseren van cybersecurity-informatie.
En wat het effect daarvan is op de cognitieve werklast van cybersecurityspecialisten.
Bij de Haagse Hogeschool heb ik hier aansluiting bij het Centre of Expertise Cyber Security, maar ook bij andere lectoraten die kennis kunnen inbrengen omdat het niet alleen over cybersecurity gaat, maar ook  over hoe mensen omgaan met informatie verwerken en met technologie.
Ik heb ook voor De Haagse Hogeschool gekozen omdat het een hbo-instelling is met praktijk gericht onderzoek.
Mijn onderzoek is ook heel praktijkgericht en ik hoop ook de resultaten meteen te kunnen toepassen in de organisatie.


Cybersecurity is een vakgebied waarin nog heel veel niet doorgrond is dus als je mensen in huis hebt die op een kritische manier naar de moeilijke vraagstukken kunnen kijken dan levert je dat als organisatie een enorme winst op.
Met cybersecurity staan we voor een enorme uitdaging waarbij we zoveel werk hebben en zo weinig mensen.
En de kennisontwikkeling te langzaam gaat om de ontwikkelingen aan de kant van de cybercriminaliteit bij te houden.Daarom is het ontzettend belangrijk dat we toegang krijgen
tot meer onderzoek zodat het bijdraagt aan de kennisopbouw want op dit moment gaat dat echt veel te langzaam.

De politie is heel erg bezig zijn kennispositie over cyber te vergroten.
En promovendi kunnen daar echt een flinke bijdrage aanleveren.
Ten eerste zijn ze heel ambitieus, ten tweede zijn ze heel leergierig en ze staan heel erg open voor die kennis uit de politiewereld en de academische wereld, dus ik denk dat promovendi een goede groep is
om in je organisatie te hebben.