Info voor onderwijs

Zoek je meer praktijkopdrachten voor je studenten? Wil je relevant onderzoek doen in samenwerking met de rijksoverheid? I-Partnerschap verbindt rijksorganisaties met onderwijsinstellingen, onderzoeksgroepen en lectoraten. Het doel: een duurzame samenwerking op gebied van digitalisering en informatiehuishouding. 

Het team van I-Partnerschap kent zowel de weg binnen het onderwijs als binnen het Rijk. Via studentenprojecten, innovatielabs, (promotie)onderzoeken en uitwisselingen smeedt I-Partnerschap slimme samenwerkingen die een win-win zijn voor het onderwijs en de rijksoverheid.

Het onderwijs krijgt zo toegang tot interessante en maatschappelijk relevante praktijkopdrachten en onderzoeken. Het Rijk investeert in relevant onderzoek voor de samenleving én zet de zich op de kaart als veelzijdige en uitdagende werkgever voor jong IT-talent.

Voordelen

  • Meer investeringen in maatschappelijke relevante praktijkopdrachten en onderzoeken;
  • Betere aansluiting IT-onderwijs bij maatschappelijke behoefte en praktijk;
  • Rijksoverheid als structurele partner in IT-onderwijs en -onderzoek.