Mindful Rijk is het expertisecentrum voor positieve psychologie binnen de Rijksoverheid

Met organisatieadvies, maatwerktrajecten en co-creatie, (impact)onderzoek en een veelzijdig trainingsaanbod leveren wij een meetbare bijdrage aan een toekomstbestendige Rijksoverheid met wendbare, bevlogen medewerkers.

Mindful Rijk

Mindful Rijk

Ontdek de kracht van Mindfulness en Positieve Psychologie

De maatschappij verandert snel en daarmee onze opgave als Rijksoverheid. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken met nieuwe vaardigheden en mindsets.

Dit doen we

Wij zijn het expertisebureau voor positieve psychologie binnen de Rijksoverheid. Het trainen van mindfulness en inzichten uit de positieve psychologie draagt bij aan het vergroten van het aanpassingsvermogen en het reflectief vermogen van medewerkers. Eigenschappen die nodig zijn om te kunnen meebewegen met veranderingen, om te gaan met onvoorspelbaarheid, in verbinding te staan met de omgeving en goed te kunnen blijven samenwerken.

Aanbod van Mindful Rijk

Mindful Rijk heeft de expertise in huis om medewerkers en organisaties te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor een bewust bevlogen Rijksoverheid. Dat maakt Mindful Rijk een belangrijke samenwerkingspartner voor beleid, management, project- en programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de veranderopgaven van het Rijk.

Mindful Rijk biedt organisatieadvies, onderzoek en maatwerktrajecten. Trainingen maken een belangrijk deel uit van onze producten en diensten. Deze onderscheiden zich van reguliere trainingen doordat ze speciaal zijn afgestemd op de uitdagingen die gepaard gaan met de verantwoordelijkheden en uitdagingen van werken bij de Rijksoverheid. Ook ontwikkelen we samen met onze opdrachtgevers oplossingen voor de verander-uitdagingen waar zij voor staan.

De producten en diensten van Mindful Rijk staan op zichzelf maar kunnen ook een aanvulling zijn op bestaande initiatieven op het gebied van gedragsverandering, houding en mindset.

Uitgelicht

Samenwerken met Mindful Rijk betekent:

Voor, door en met rijkscollega’s

Er wordt geen gebruik gemaakt van een externe marktpartij.

Exclusief voor de Rijksoverheid

Het aanbod is specifiek is afgestemd op de behoefte en belevingswereld van de rijksmedewerker en op actuele thema’s binnen het Rijk.

Wetenschappelijke kennis

Gebaseerd op wetenschappelijke kennis, praktische inzichten en onderzoeks-data over de uitdagingen en knelpunten die ambtenaren ervaren in hun werk.

Meetbaar resultaat

Meetbaar resultaat en impactonderzoek voor aantoonbare organisatieverandering.

Community effect

Brede deelname vanuit alle gelederen van het Rijk (community effect).

Samenwerking

Samenwerking met andere rijksbrede programma’s die zich inzetten voor organisatie- en cultuurverandering, professionalisering en grenzeloos samenwerken binnen het Rijk.

Nieuws

Meer nieuws