Contact Mindful Rijk

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar mindfulrijk@rijksoverheid.nl

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postadres

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI) 
T.a.v. Mindful Rijk
Postbus 20011
2500 EA Den Haag