Organisatieadvies

De wereld is volop in beweging. Er zijn continu veranderingen en verschuivingen, zowel op politiek, maatschappelijk, sociaal als technologisch gebied.
Van ambtenaren wordt veel gevraagd. Ze moeten wendbaar en professioneel zijn en beschikken over de juiste mindset en vaardigheden om opgavegericht te kunnen (samen)werken en bij te dragen aan de veranderopgave van de Rijksoverheid.

Door inzichten en vaardigheden te ontwikkelen vanuit de positieve psychologie kunnen medewerkers leren beter om te gaan met complexiteit en verandering, te reflecteren en in verbinding te staan met de omgeving. Mindful Rijk heeft zich gespecialiseerd in verandertrajecten afgestemd op de uitdagingen en verantwoordelijkheden van werken bij het Rijk. Dat maakt Mindful Rijk een belangrijke samenwerkingspartner voor beleid, management, project- en programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de veranderopgaven van het Rijk. Maar ook voor HR-medewerkers die eraan bijdragen dat het Rijk beschikt over vitale en wendbare medewerkers.

Mindful Rijk werkt met de laatste inzichten vanuit de positieve arbeidspsychologie, mindfulness, verandermanagement, Inner Development Goals verbonden met de thematiek vanuit de Rijksoverheid zoals ‘de ongeschreven regels’, Ambtelijk Vakmanschap, Grenzeloos Samenwerken en Dialoog en Ethiek. Door de krachten te bundelen en vanuit maatwerk en co-creatie samen te werken kunnen we de kanteling maken.

Wil je weten wat we voor jouw organisatieonderdeel kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.