Van terminale serieusheid naar meer bevlogenheid

Terminale serieusheid is een uitdrukking voor mensen die het leven zo serieus nemen dat ze er geen enkel plezier meer aan beleven. Ook op het werk kan terminale serieusheid toeslaan. Terwijl speelsheid en creativiteit juist kan helpen om stress te verlagen, andere oplossingen te bedenken en kan leiden tot meer bevlogenheid. En dat kunnen we goed gebruiken binnen de Rijksoverheid.

Daarom heeft Mindful Rijk samen met Grenzeloos Samenwerken, organisatiebureau Vivic, The Work Design Lab en trainer Suzanne Nieuwenhuijs-Mekking de handen ineen geslagen om een leergang te ontwikkelen om speelse en creatieve elementen toe te voegen aan je werk als ambtenaar: Design je ambtelijk vakmanschap.

Inge Witkamp, programmamanager van Mindful Rijk, vertelt: “Vanuit de positieve psychologie wordt al jaren benadrukt dat speelsheid en ruimte voor creativiteit belangrijk zijn. Met de kennis en tools uit deze leergang leren medewerkers speelse en creatieve elementen toe te voegen aan hun werk, zowel op taak- als op functieniveau. Door met plezier aan je ambtelijk vakmanschap te werken, breng je meer bevlogenheid in je werk. Een bevlogen werkcultuur heeft een groter verander-potentieel. Medewerkers ervaren meer energie en staan meer open voor verandering, iets waar wij als expertisecentrum voor positieve psychologie graag aan bijdragen voor een toekomstbestendige Rijksoverheid.”

Ellen Viergever, programmaleider van Grenzeloos Samenwerken, voegt toe: “We hebben als Rijksoverheid creativiteit meer dan ooit nodig om tot een andere werkwijze en andere oplossingen te komen. Daarvoor is al veel meer handelingsperspectief aanwezig bij onszelf dan we beseffen, maar hoe boren we dat aan? Door deze leergang te volgen, neem je je ambtelijk vakmanschap onder de loep en onderzoek je hoe je denken en doen dichter bij elkaar kunt brengen.”

In 2023 heeft Yuri Sharp een proefschrift geschreven met de naam “Homo ludens”, Latijns voor “Spelende Mens”. In zijn proefschrift onderzoekt Yuri de effecten van playfull work design (speels werkdesign) op de werkvloer. Enkele conclusies uit zijn proefschrift:

  • Wanneer medewerkers werkdesign toepassen, verandert hun werkervaring. Ze zijn meer betrokken bij hun werkactiviteiten dan hun minder speelse tegenhangers.
  • Medewerkers die werkdesign toepassen, presteren beter en zijn creatiever in het vinden van oplossingen.
  • Medewerkers die werkdesign toepassen, kunnen hun betrokkenheid en prestaties op peil houden, zelfs in minder gunstige werkomstandigheden.

Kortom, er valt veel te winnen door 'spelen' en werk samen te voegen.

Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar mindfulrijk@rijksoverheid.nl.