I-Vakmanschap

Op zoek naar I-talent?

We willen als overheid sneller digitaliseren om de publieke dienstverlening te verbeteren. Daarvoor is meer kennis nodig en voldoende professionals in de informatietechnologie (IT) en informatievoorziening (IV). Dat is een flinke opgave met de huidige krapte op de arbeidsmarkt!

Het programma I-Vakmanschap helpt jou als Rijksorganisatie hierbij. Dat doen we met de programmaonderdelen: I-Partnerschap, Rijks I-Arbeidsmarktcommunicatie & Werving. Maar er gebeurt nog veel meer binnen het programma. Denk aan een project als Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening of onze initiatieven op het gebied van Kennisdeling.

Deze website is de toegangspoort tot meer informatie over deze programmaonderdelen. En ook vind je hier aankomende activiteiten en het laatste nieuws over het programma.

Activiteiten

Open Donderdag over het Kennisportfolio van I-Partnerschap

Hoe wordt de overheid slimmer in informatiehuishouding, data, AI en cyberveiligheid? En hoe helpt die kennis maatschappelijke opgaves oplossen? Chris van Riet van I-Partnerschap laat met concrete voorbeelden uit het nieuwe Kennisportfolio zien hoe samenwerking met onderwijs rijksorganisaties verder brengt.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Fysieke tafel

Tijdens de kennissessie ‘Grip op ICT-inhuur’ hebben een aantal deelnemers hun belangstelling geuit om door te praten over het onderwerp tijdens een fysieke tafel. Graag nodigen wij je uit om verder door te praten op maandag 1 juli tussen 12:00 uur tot 13:00 uur op de Turfmarkt in Den Haag (inclusief lunch). 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Turfmarkt, Den Haag

Programmaonderdelen

Nieuws

Meer nieuws