KWIV. Eenduidige kwaliteitenprofielen voor IV-professionals.

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) ondersteunt managers en IV-professionals door eenduidige en specifieke beschrijvingen van IV-competenties en kennis.

KWIV

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) beschrijft IV-kwaliteiten specifiek en in één gemeenschappelijke taal. Hierdoor biedt het KWIV houvast bij de werving, selectie en professionele ontwikkeling van IV-professionals. Het KWIV geeft rijksorganisaties bovendien beter inzicht en overzicht in de IV-professionals die er werken.

Het KWIV is een concretisering van het Functiegebouw Rijk, specifiek voor IV-functies. Het KWIV is een hulpmiddel voor HR-professionals, IV-professionals en hun leidinggevenden en kan op verschillende manieren worden gebruikt in de HR-cyclus.

HR-professionals

Voor HR-professionals is het een instrument bij de werving, selectie en ontwikkeling van medewerkers in de IV. De eenduidigheid maakt het ook makkelijker om mobiliteit binnen of tussen de rijksonderdelen te bevorderen. En de profielen bieden houvast bij het ontwikkelen van opleidingsaanbod en leerpaden per profiel.

IV- professionals en leidinggevenden

Voor medewerkers en leidinggevenden helpt het KWIV bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken en bij oriëntatie op volgende loopbaanstappen.

Rijksorganisaties

Door het implementeren van het KWIV krijgt elke organisatie veel sterker inzicht in de IV-doelgroep en vooral hun expertises. Daardoor kan bijvoorbeeld beter ingespeeld worden op (dreigende) tekorten van bepaalde IV-expertises. Het KWIV helpt bij het opstellen van strategisch personeelsbeleid.

Rijksbreed

Met het KWIV is het mogelijk om IV-organisatieonderdelen te vergelijken en (inter)departementale mobiliteit te bevorderen.