Aanboren nieuwe doelgroepen

De hbo- en wo-vijver met potentiële I-professionals is vrijwel leeg. Toch zetten we voor de Rijksoverheid weinig in op mbo’ers en anderstaligen voor dit cruciale vakgebied. Op dit moment zijn maar 8% van de IT/IV vacatures op mbo niveau en 8 van de 61 KWIV-profielen geschikt voor mbo niveau 3 & 4. Wanneer we het potentieel van deze doelgroepen goed benutten, ontstaat een (voor het Rijk) nieuwe bron van I-professionals. 

Het programma I-Vakmanschap brengt op dit moment de mogelijkheden en voorwaarden in kaart van het werven van mbo’ers en anderstaligen voor het Rijk. I-Vakmanschap ontwerpt in samenwerking met overheid en onderwijs een toolkit met instrumenten voor het handelen in de praktijk. Samen met mboRijnland kijken we wat aanvullend nodig om het onderwijscurriculum beter te laten aansluiten op het werkveld.