Contact I-Vakmanschap

Wij zijn per e-mail te bereiken via Ivakmanschap@rijksoverheid.nl.

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postadres

I-Vakmanschap
Postbus 20011
2500 EA Den Haag