Verbetering inzet robots bij leger, brandweer en politie

In voor de mens onveilige situaties kan de inzet van een robot uitkomst bieden. Bijvoorbeeld in een brandend gebouw of als er mogelijk explosieven geplaatst zijn. Maar dat moet wel veilig kunnen. In het fieldlab van Defensie in Oirschot werken verschillende (onderwijs)partijen samen om dit voor elkaar te krijgen.

Thema

Datamanagement en AI

Partners

Ministerie van Defensie, Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Fontys Hogescholen en Technische Universiteit Eindhoven. Soms participeert ook het bedrijfsleven.

Samenwerkingsvorm

Fieldlab waar studenten en promovendi experimenten uitvoeren (het ‘Robotica Lab’). Dit gebeurt via groeps- en individuele opdrachten en hackatons.

Uitdaging

Autonoom navigeren, 3D-mapping, route-optimalisatie, omgang met obstakels, beeldherkenning en een stabiele live-verbinding. Dit moet een robot allemaal in huis hebben om een ruimte te verkennen. Daarnaast is het nodig om de gegevens juist en veilig te beheren en snel te verwerken. Ook samenwerking van de autonome systemen om een taak completer uit te voeren of om complexere taken uit te voeren, zijn een uitdaging.

Resultaat

Robots is geleerd een gebouw te verkennen en daarbinnen taken uit te voeren. Maar ook de inzet van robots ‘in actie’ is tijdens militaire oefeningen getest.

Maud van Riemsdijk, projectadviseur bij het Robotica lab: Studenten geven we een leuke uitdaging, waarmee we ze ook nog eens warm kunnen maken voor onze organisatie. Ondernemers krijgen de kans om een razend interessant operationeel product op de markt te brengen. Defensie – en de andere betrokken partijen -  kunnen dankzij die producten zorgen voor meer slagkracht en veiligere situaties.