Vraag en oplossing: Fontys-studenten ontwikkelen RVO-datadashboard

Om ondernemers en beleidsmakers zo goed mogelijk te helpen, verzamelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een uitgebreide hoeveelheid data. Die data moeten voldoen aan een afgesproken kwaliteitsstandaard, zodat ze praktisch toepasbaar zijn voor de maatschappij. Hoe meet je dat? Daar gaan twee recent ontwikkelde datakwaliteitsdashboarden bij helpen, met dank aan studenten van Fontys Hogeschool ICT.

Julien Hoornweg is data-architect en coördineerde de invoering van de datakwaliteitsstandaard binnen RVO. In die rol begeleidde hij vier Fontys-studenten bij een groepsopdracht voor de minors Datascience en Data driven business. De studenten begonnen eind vorig jaar met hun opdracht en leverden dit voorjaar met succes twee prototypes op voor een datakwaliteitsdashboard. ‘We hebben echt een reis gemaakt in die vijf maanden’, blikt Julien Hoornweg terug. ‘Toen we eenmaal een goede modus hadden gevonden om samen te werken – veel scrummen en wekelijks overleg – ging het als een trein!’

Wat was de uitdaging?

‘Datagedreven werken vraagt om het effectief en verantwoord bij elkaar brengen van de werelden van klant en opdrachtgever, het combineren van beleidsdomeinen en om het koppelen en op elkaar afstemmen van data. Daarvoor heb je standaardprocessen nodig waar iedereen mee kan werken. Vandaar dat we voor heel RVO datakwaliteitsmanagement aan het invoeren zijn. Dat begint met het maken van afspraken over hoe je te werk gaat.’ Julien geeft een simpel voorbeeld: ‘Een Nederlands telefoonnummer heeft 10 cijfers, een internationaal nummer meer. Op welke manier voer je die in?’

Werken de afspraken in de praktijk? Om dat inzichtelijk te maken, vroeg RVO de studenten van het Data Driven Business Lab om twee prototypes te ontwerpen, een datakwaliteitsdashboard en een dataprofileringsdashboard. ‘De focus lag op het agrarisch domein binnen RVO, maar de bedoeling is dat de dashboards door elk domein gebruikt gaan worden, zoals internationaal, duurzaam en innovatief ondernemen.

Wat is de oplossing?

Naast het bouwen van de prototypes hebben de studenten ook metingen ontwikkeld om het dashboard te vullen, die laten zien wat goed gaat en wat minder goed. De belangrijkste les die ze van begeleider Julien vooraf meekregen: afstemmen, afstemmen, afstemmen voor je gaat bouwen. De eindpresentatie van de studenten aan het managementteam kon op enthousiaste reacties rekenen. ‘Met de prototypes is de basis van onze kwaliteitscontrole neergelegd. Doordat we kunnen zien aan welke afspraken we nog niet voldoen, kunnen we het proces verder verbeteren. Zo hebben alle RVO-collega’s straks de gewenste input om de maatschappij optimaal te kunnen bedienen. Het is nu aan ons om de dashboarden te finetunen en meer data toe te voegen.’

Wat heeft RVO meegekregen?

Niet alleen de studenten hebben belangrijke lessen en ervaring opgedaan (‘Maak je presentaties niet te technisch’), ook RVO heeft ervan geleerd. ‘Je krijgt als organisatie veel meer dan een slimme IT’er’, vindt Julien. ‘Het leuke van studenten die een minor doen, is dat ze van verschillende opleidingen komen. Ze volgen bijvoorbeeld de minor Data driven business, maar hebben ook een achtergrond in finance of projectmanagement. Zo krijg je een frisse blik op je organisatie en hele andere ideeën over aanpak en mogelijkheden. Los van de opgeleverde prototypes was dat alleen al heel leerzaam.’

Ook een groepsopdracht?
Wil jouw rijksorganisatie ook nieuwe IT-kennis, extra handen en een frisse blik in huis halen door samen te werken met het hoger onderwijs? Klop dan aan bij het programma I-Partnerschap via i-partnerschap@rijksoverheid.nl of www.ipartnerschap.nl. Het team vertelt je graag meer over de manieren waarop dat kan en denkt ook praktisch mee over de invulling van de gewenste opdrachten.