Tijdelijke versterking voor blijvende verandering.

Rijksconsultants biedt management- en adviescapaciteit binnen de Rijksoverheid. Onze professionals zijn snel en zonder inkooptraject inzetbaar voor verandermanagement, interimmanagement, project- en programmamanagement, procesbegeleiding en organisatieadvies.

Rijksconsultants

Rijksconsultants draagt met verander- en realisatiekracht bij aan het realiseren van een wendbare, duurzame en innovatieve Rijksoverheid door het aanbieden van tijdelijke project-, programma-, interim-management- en adviescapaciteit.

Door ruime ervaring, vertrouwdheid met het Rijk, en de inzetbaarheid zonder inkooptraject, zijn de professionals van Rijksconsultants de voor de hand liggende keuze bij ondersteuning in organisatieopgaven en organisatieontwikkeling.

Door kennis te vergaren, te behouden en te delen, ondersteunt Rijksconsultants bovendien het leer- en verandervermogen binnen het Rijk.