Over Rijksconsultants

Rijksconsultants biedt management- en adviescapaciteit voor de meest uiteenlopende interimopdrachten en verandertrajecten binnen de Rijksoverheid.

Snelheid en ervaring

Onze professionals zijn snel en zonder inkooptraject inzetbaar en hebben rijksbrede ervaring. Zij ondersteunen je organisatie als adviseur, interimmer of verandermanager op projecten en/of programma’s met een duidelijke ontwikkelopgave. Met hun kennis en jarenlange ervaring doorgronden rijksconsultants organisatievraagstukken volledig en snel. Daarbij dagen zij zichzelf continu uit om te komen tot de best mogelijke oplossingen.

Vaste kern en Flexschil

Onze vaste kern van Rijksconsultants bestaat uit zo’n 80 professionals. Allen met hun eigen unieke kennis, ervaring en expertise. Daarnaast maken we gebruik van de flexibele inzet van adviseurs en managers die ergens anders binnen het Rijk werken. Zij maken voor een bepaalde termijn of voor de duur van een opdracht deel uit van het Rijksconsultants-netwerk, in de zogenaamde Flexschil.

De Flexschil is een loopbaaninstrument voor talentvolle en professionele rijkscollega’s om mobiliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid te bevorderen door gebruik maken van eigen potentieel binnen de Rijksoverheid.

Daarnaast heeft de Flexschil als doel kennisvergaring, behoud en het delen ervan, ondersteunend aan het leer- en verandervermogen binnen het Rijk om zo de overheid beter te maken.

Door samen te werken met departementale pools die voorzien in tijdelijke capaciteit, en gebruik te maken van die flexibele inzet lukt het vrijwel altijd om een rijksorganisatie te ondersteunen met tijdelijke capaciteit. Met deze manier van werken helpen we ook de externe inhuur binnen de Rijksoverheid te verminderen.

Onze services

Bekijk op welke manier Rijksconsultants je kan ondersteunen in een overzicht van onze services of vraag een adviesgesprek aan.