Zo doen we als overheid gezamenlijk aan I-kennisontwikkeling

Hoe geven we ons IT-landschap zo vorm dat het past bij een transitie? Of een vraagstuk van Logius: Hoe pakken we de uitdagingen van digitale identiteitsfraude aan én bouwen we aan digitale weerbaarheid? Twee voorbeelden waarbij het kennisportfolio kan helpen. Aan het woord zijn Chris van Riet en Sanela Hujdur.

Chris is bij I-Partnerschap als projectleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kennisportfolio. Sanela is procesregisseur bij I-Partnerschap in het team I-Doctoraatsprogramma.
Het I-Doctoraatsprogramma is een van de manieren waarop nieuwe I-Kennis wordt gemaakt, naast andere vormen, zoals fieldlabs waarin overheid en onderwijs samenwerken.

Sanela en Chris

Bij de Rijksoverheid hebben we grote vraagstukken op digitaliseringsgebied. Om die vraagstukken op te lossen, is capaciteit en kennis nodig op I-gebied. Vaak werken medewerkers bij verschillende rijksorganisaties aan hetzelfde digitaliseringsvraagstuk, zonder dat ze dat van elkaar weten en van elkaar leren. Dat kan natuurlijk beter. Het I-Partnerschap dat overheid en onderwijs verbindt, brengt die vraagstukken in kaart, om hiermee vervolgens in co-creatie kennisportfolio’s te ontwikkelen. Deze geven richting aan relevante onderzoeksvragen die met het onderwijs kunnen worden opgepakt. De portfolio’s  ontsluiten al ontwikkelde antwoorden op die vraagstukken. Zo kunnen we bij de overheid verder komen door slim samen te werken met elkaar en het onderwijs.

Wat zijn kennisportfolio’s?

Chris: ‘Je ziet dat alle rijksorganisaties tegen ongeveer dezelfde I-vraagstukken aanlopen. Bij I-Partnerschap brengen wij die vraagstukken in kaart. We zoeken de samenwerking op via onderzoek en fieldlabs, samen met het hoger onderwijs. Zo kunnen we in een keer een antwoord formuleren op de vraagstukken die er zijn. Vervolgens kunnen we die kennis breed verspreiden. Het kennisportfolio speelt hierin een belangrijke rol. Het portfolio ontsluiten we via een platform waarin alle I-vraagstukken en antwoorden samen komen. Op die manier geven we richting aan onderzoek en geven we kennis op een effectieve en efficiënte manier terug aan heel het Rijk.’

Meer I-toptalent in huis

Sanela: ‘Met ons programma koppelen we promovendi op gebied van I-vraagstukken aan de overheid en de wetenschap. Zo halen we I-toptalenten in huis die tegelijkertijd promoveren op actuele I-onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van informatiehuishouding, cyberveiligheid en data en AI. Met deze promovendi maken we samen nieuwe kennis. Met het idee deze later te delen en ook binnen andere plaatsen van het Rijk te kunnen toepassen.’

Voorbeelden van I-vraagstukken

Straks kun je het kennisportfolio raadplegen om te zien welke I-vraagstukken er liggen of welke I-kennis voor jouw vraagstuk beschikbaar is.
Sanela: ‘Een voorbeeld van zo’n vraagstuk is bijvoorbeeld van de IND: Hoe geven we ons IT-landschap zo vorm dat het past bij de transitie? Of een vraagstuk vanuit Logius: Hoe pakken we de uitdagingen van digitale identiteitsfraude aan én bouwen we aan digitale weerbaarheid? We zien dat veel vraagstukken ook de rijksbrede programma’s raken (denk aan Open Overheid en Werken aan Uitvoering) en daarmee met elkaar en de I-strategie samenhangen. Daarom is het zo belangrijk om optimaal inzicht te hebben in wat er waar speelt, zodat we niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.’

Meer informatie

Wil je ook samenwerken met collega’s en onderwijs aan vraagstukken op I-gebied? Neem contact op met Chris van Riet over het kennisportfolio of met Sanela Hudjur over het I-Doctoraatsprogramma. Of kijk op de website van I-Partnerschap.