Innoveren met impact

Innovatie is een belangrijk thema binnen Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie. Onze continu veranderende samenleving stelt de overheid voor grote opgaven. Er is behoefte aan nieuwe oplossingen. Andere manieren van kijken, denken en doen. Wij helpen organisaties innoveren mét impact. Door kennis, tijdelijke inzet en opleiding op gebied van innovatie te bieden. Zó stimuleren we het lerend vermogen en de creativiteit van organisaties, creëren we publieke waarde en geven we energie.

Innoveren met impact

Innoveren met Impact ondersteunt rijksorganisaties- en medewerkers bij complexe innovatievraagstukken. Je kunt bij ons terecht voor interim innovatieprofessionals, -kennis, -tools en de opleiding Innovatiemanagement voor overheidsprofessionals (C IMS-GOV-Pro). We stimuleren nieuwe manieren van zien, denken en doen, creëren ruimte voor innovatie en bieden - waar nodig - richting en perspectief. Zó wakkeren we het innovatievuur binnen de overheid aan en zorgen we voor meer succesvolle, duurzame innovaties.