Innoveren met impact

Innovatie is een belangrijk thema binnen Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie. Onze continu veranderende samenleving stelt de overheid voor grote opgaven. Er is behoefte aan nieuwe oplossingen. Andere manieren van kijken, denken en doen. Wij helpen organisaties innoveren mét impact. Door kennis, tijdelijke inzet en opleiding op gebied van innovatie te bieden. Zó stimuleren we het lerend vermogen en de creativiteit van organisaties, creëren we publieke waarde en geven we energie.

Innoveren met impact

Innoveren met Impact ondersteunt rijksorganisaties- en medewerkers bij complexe innovatievraagstukken. Je kunt bij ons terecht voor interim innovatieprofessionals, -kennis, -tools en de opleiding Innovatiemanagement voor overheidsprofessionals (C IMS-GOV-Pro). We stimuleren nieuwe manieren van zien, denken en doen, creëren ruimte voor innovatie en bieden - waar nodig - richting en perspectief. Zó wakkeren we het innovatievuur binnen de overheid aan en zorgen we voor meer succesvolle, duurzame innovaties. 

Bekijk de video voor een impressie van Innoveren met Impact tijdens INNOvember 2022.

00:00:04 - 00:00:08
Diederik van Leeuwen: Ja, goeiemorgen vanuit een brand new hotel

00:00:08 - 00:00:10
Diederik van Leeuwen: <br>in het altijd mooi historische Delft

00:00:11 - 00:00:13
Diederik van Leeuwen: en we zijn hier met een hele groep

00:00:13 - 00:00:16
Diederik van Leeuwen: <br>deelnemers uit het opleidingstraject

00:00:17 - 00:00:18
Diederik van Leeuwen: voor innovatie professional te worden

00:00:19 - 00:00:20
Diederik van Leeuwen: <br>binnen de Rijksoverheid.

00:00:20 - 00:00:22
Diederik van Leeuwen: Ja, ook dat is innoveren: opleiden

00:00:23 - 00:00:23
Diederik van Leeuwen: <br>en kennisdelen.

00:00:24 - 00:00:24
Diederik van Leeuwen: Daarvoor zijn wij hier

00:00:25 - 00:00:26
Diederik van Leeuwen: <br>en we hebben een zaal vol lachende mensen.

00:00:26 - 00:00:27
Diederik van Leeuwen: Dat is altijd goed

00:00:27 - 00:00:28
Diederik van Leeuwen: <br>om daar mee te beginnen.

00:00:28 - 00:00:29
Menno Lanting: Ja, wat is

00:00:29 - 00:00:30
Menno Lanting: <br>dan een innovatieve organisatie?

00:00:31 - 00:00:31
Menno Lanting: Om te beginnen

00:00:31 - 00:00:33
Menno Lanting: <br>denk ik dat heel veel innovatie,

00:00:33 - 00:00:35
Menno Lanting: of wat wij innovatie noemen,

00:00:35 - 00:00:36
Menno Lanting: <br>eigenlijk reparatie is.

00:00:37 - 00:00:38
Menno Lanting: Het is iets

00:00:38 - 00:00:39
Menno Lanting: <br>wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren.

00:00:40 - 00:00:42
Menno Lanting: Een stapje verder gaat om wat wij noemen

00:00:42 - 00:00:45
Menno Lanting: <br>optimalisatie. Wat je doet, vaak

00:00:45 - 00:00:46
Menno Lanting: met gebruik van technologie,

00:00:46 - 00:00:48
Menno Lanting: <br>net nog iets beter doen.

00:00:48 - 00:00:51
Menno Lanting: Dan kom ik op punt 3 pas bij innovatie.

00:00:52 - 00:00:53
Menno Lanting: Nieuwe producten en diensten,

00:00:53 - 00:00:56
Menno Lanting: <br>vaak met een digitale laag daaroverheen

00:00:56 - 00:00:58
Menno Lanting: maar nog steeds gericht op je core

00:00:58 - 00:01:00
Menno Lanting: <br>publiek, op je core taak.

00:01:01 - 00:01:03
Menno Lanting: En ik zie in te veel organisaties

00:01:03 - 00:01:04
Menno Lanting: <br>dat we deze termen

00:01:04 - 00:01:05
Menno Lanting: door elkaar verhaspelen.

00:01:05 - 00:01:07
Menno Lanting: Wat mij vaak fascineert

00:01:07 - 00:01:09
Menno Lanting: <br>in discussies over vernieuwing,

00:01:09 - 00:01:11
Menno Lanting: over innovatie, is dat we denken

00:01:11 - 00:01:12
Menno Lanting: <br>dat we iets nieuws moeten toevoegen

00:01:13 - 00:01:14
Menno Lanting: aan de mix.

00:01:14 - 00:01:16
Menno Lanting: En soms is dat ook zo.

00:01:16 - 00:01:18
Menno Lanting: Maar in heel veel gevallen is het er al.

00:01:18 - 00:01:21
Menno Lanting: Die passie zit er al, die kennis

00:01:21 - 00:01:23
Menno Lanting: <br>en kunde zit er in veel gevallen al.

00:01:23 - 00:01:25
Menno Lanting: Alle LEGO blokjes zijn er,

00:01:26 - 00:01:27
Menno Lanting: <br>maar wellicht moeten we iets nieuws bouwen

00:01:27 - 00:01:29
Menno Lanting: van die LEGO blokjes.

00:01:29 - 00:01:31
Menno Lanting: Hoe krijgen we nu het leiderschap

00:01:31 - 00:01:32
Menno Lanting: <br>in onze organisatie mee,

00:01:33 - 00:01:35
Menno Lanting: zeker als het om zoiets gaat

00:01:35 - 00:01:36
Menno Lanting: <br>als innovatie,

00:01:36 - 00:01:37
Menno Lanting: wat soms ook een een soort

00:01:37 - 00:01:40
Menno Lanting: <br>van hype begrip lijkt te worden.

00:01:40 - 00:01:43
Menno Lanting: Innovatie, zorgt voor "ja maar" rooie vlek

00:01:43 - 00:01:44
Menno Lanting: <br>in de nek, "dat kan hier niet".

00:01:44 - 00:01:45
Menno Lanting: "Dat hebben al eens geprobeerd".

00:01:45 - 00:01:47
Menno Lanting: "Zit de burger niet op te wachten".

00:01:47 - 00:01:49
Menno Lanting: Als er geen weerstand komt,

00:01:49 - 00:01:50
Menno Lanting: <br>moet je je ernstig afvragen

00:01:51 - 00:01:52
Menno Lanting: of het innovatie is.

00:01:52 - 00:01:53
Menno Lanting: Wij kunnen wachten

00:01:53 - 00:01:54
Menno Lanting: <br>tot iemand anders verandert

00:01:54 - 00:01:55
Menno Lanting: maar we kunnen ook zelf

00:01:55 - 00:01:56
Menno Lanting: <br>die eerste stap zetten.

00:01:56 - 00:01:58
Diederik van Leeuwen: Daarvoor hebben wij diensten ontwikkeld

00:01:58 - 00:02:00
Diederik van Leeuwen: <br>om uw organisatie te ondersteunen.

00:02:00 - 00:02:01
Diederik van Leeuwen: Maar dat kan ook zijn:

00:02:01 - 00:02:03
Diederik van Leeuwen: <br>gebruikmaken van toolsets

00:02:03 - 00:02:04
Diederik van Leeuwen: die we hebben ontwikkeld,

00:02:04 - 00:02:06
Diederik van Leeuwen: <br>een stappenplan, canvassen

00:02:06 - 00:02:07
Diederik van Leeuwen: om workshops mee te doen

00:02:08 - 00:02:09
Diederik van Leeuwen: <br>en last but not least:

00:02:09 - 00:02:11
Diederik van Leeuwen: we hebben ook een opleiding voor innovatie

00:02:11 - 00:02:12
Diederik van Leeuwen: <br>professionals opgezet.

00:02:13 - 00:02:15
Olof Schuring: De maatschappij die verandert zo snel

00:02:15 - 00:02:16
Olof Schuring: <br>dat wij als overheid

00:02:16 - 00:02:18
Olof Schuring: veel flexibeler moeten worden.

00:02:18 - 00:02:18
Olof Schuring: Dat betekent

00:02:18 - 00:02:21
Olof Schuring: <br>dat we beter moeten kunnen gaan innoveren,

00:02:21 - 00:02:22
Olof Schuring: meer creativiteit moeten

00:02:22 - 00:02:22
Olof Schuring: <br>kunnen laten zien.

00:02:23 - 00:02:23
Olof Schuring: En langzamerhand

00:02:23 - 00:02:25
Olof Schuring: <br>zijn we op een niveau gekomen

00:02:25 - 00:02:26
Olof Schuring: dat we dat ook steeds beter

00:02:26 - 00:02:27
Olof Schuring: <br>in onze dagelijkse

00:02:28 - 00:02:29
Olof Schuring: processen moeten gaan borgen.

00:02:29 - 00:02:31
Olof Schuring: Dat vraagt de innovatiemanagement

00:02:31 - 00:02:32
Olof Schuring: <br>en dat hebben we

00:02:32 - 00:02:34
Olof Schuring: met deze opleiding vormgegeven.

00:02:34 - 00:02:37
Dwight Lont: Daarnaast leer je ook hier allerlei mensen

00:02:37 - 00:02:38
Dwight Lont: <br>kennen vanuit

00:02:38 - 00:02:40
Dwight Lont: diverse overheidsorganisaties.

00:02:40 - 00:02:43
Dwight Lont: Dus een heel mooi netwerk om te hebben.

00:02:43 - 00:02:45
Milou Schelling: Ik heb echt de handvatten gekregen

00:02:45 - 00:02:47
Milou Schelling: <br>door middel van het model,

00:02:47 - 00:02:49
Milou Schelling: de maturity scan, maar met name

00:02:49 - 00:02:52
Milou Schelling: <br>ook de reflectie met de andere studenten

00:02:52 - 00:02:54
Milou Schelling: op hoe je moet innoveren,

00:02:54 - 00:02:55
Milou Schelling: <br>wat innovatie betekent.

00:02:55 - 00:02:58
Milou Schelling: En daarmee heb ik er voor gezorgd

00:02:58 - 00:02:59
Milou Schelling: <br>dat ik een gesprek kan voeren

00:02:59 - 00:03:00
Milou Schelling: binnen mijn organisatie

00:03:00 - 00:03:02
Milou Schelling: <br>over wat innovatie is

00:03:02 - 00:03:04
Milou Schelling: en wat het voor ons kan betekenen.

00:03:04 - 00:03:05
Diederik van Leeuwen: Innoveren gebeurt al op heel veel plekken

00:03:05 - 00:03:07
Diederik van Leeuwen: <br>binnen de Rijksoverheid.

00:03:07 - 00:03:08
Diederik van Leeuwen: Er zijn hele mooie initiatieven,

00:03:09 - 00:03:11
Diederik van Leeuwen: <br>labs, projecten, ga zo maar door.

00:03:12 - 00:03:13
Diederik van Leeuwen: Maar waar het vaak aan ontbreekt

00:03:13 - 00:03:14
Diederik van Leeuwen: <br>is de echte impact

00:03:14 - 00:03:15
Diederik van Leeuwen: op de staande organisatie

00:03:15 - 00:03:17
Diederik van Leeuwen: <br>of op het primaire proces.

00:03:17 - 00:03:19
Biny de Jong: De opgaven waar de Rijksoverheid

00:03:19 - 00:03:20
Biny de Jong: <br>tegenwoordig voor staat

00:03:20 - 00:03:22
Biny de Jong: zijn zo complex en zo urgent geworden

00:03:22 - 00:03:24
Biny de Jong: <br>dat ik aan alle opdrachtgevers

00:03:24 - 00:03:25
Biny de Jong: de oproep wil doen:

00:03:25 - 00:03:27
Biny de Jong: <br>zet innovatie professionals in,

00:03:27 - 00:03:27
Biny de Jong: in plaats van

00:03:27 - 00:03:29
Biny de Jong: <br>de traditionele projectmanagers.

00:03:29 - 00:03:30
Diederik van Leeuwen: Hebben de eerste groepen

00:03:30 - 00:03:31
Diederik van Leeuwen: <br>nu hun certificaat behaald,

00:03:32 - 00:03:34
Diederik van Leeuwen: en die zijn helemaal ready to go.

00:03:34 - 00:03:35
Diederik van Leeuwen: In te huren of in te zetten

00:03:35 - 00:03:37
Diederik van Leeuwen: <br>vanuit de eigen organisatie.

00:03:37 - 00:03:39
Diederik van Leeuwen: En voor groep drie

00:03:39 - 00:03:40
Diederik van Leeuwen: <br>is de inschrijving geopend,

00:03:41 - 00:03:41
Diederik van Leeuwen: en daar gaan we mee

00:03:41 - 00:03:44
Diederik van Leeuwen: <br>van start in het voorjaar van 2023.

00:03:45 - 00:03:46
Diederik van Leeuwen: Ik hoop jullie daar te zien.