Opleiding Innovatiemanagement

Ben je directeur, senior manager of adviseur binnen de Rijksoverheid?  Wil je extra stappen zetten op het vlak van innovatie van binnenuit? En aan de slag met duurzame vernieuwing van het producten- en dienstenportfolio van de overheid? Dan is de opleiding Innovatie- management voor overheidsprofessionals iets voor jou. Wij kijken ernaar uit om je kennis te verdiepen, blik te verbreden én je te verwelkomen in onze innovatie community (VIP’s). Zó werken we samen aan de publieke dienstverlening van de toekomst.

Inhoud

Innovatiemanagement voor overheidsprofessionals
Onze samenleving verandert continu. Dit zorgt voor nieuwe maatschappelijke vragen, maar ook voor kansen. Om klaar te zijn voor de toekomst moet de overheid innoveren. Dit gebeurt al op grote schaal, maar het kan effectiever, met meer impact. Hiervoor zijn overheidsprofessionals nodig die anders denken én doen. De innovatiekracht van een organisatie valt of staat immers bij het innovatievermogen van haar managers en medewerkers. 

Tijdens de opleiding krijgen overheidsprofessionals handvatten om aan de slag te gaan met innovatiemanagement. Na afronding krijgen ze het certificaat ‘Innovation Management System for Government Professionals’ (IMS-GOV Pro). Alle deelnemers met een certificaat op zak, vormen een community van innovatiemanagement professionals. Deze community wordt vanuit Rijksorganisatie ODI ondersteund met diverse activiteiten en tools om kennis en netwerk actueel te houden.

Innovation Maturity
Om overheidsprofessionals handvatten te geven innovatie-  trajecten en -projecten naar een hoger niveau te tillen is de opleiding Innovatiemanagement voor overheidsprofessionals ontwikkeld. De opleiding is voor directeuren, senior managers en adviseurs met ervaring op het gebied van innovatie en zich hierin verder willen ontwikkelen. Veel organisaties hebben nog een lange weg te gaan als het gaat om innovatievolwassenheid.

De opleiding biedt inzicht in wat nodig is om het innovatiebewustzijn in organisaties te vergroten en wat er nodig is om een gestructureerde  innovatieve werkwijze gangbaar te maken. Wie het model goed begrijpt en de toepassingen ervan beheerst, kan vanuit een holistische visie, op basis van systemisch gedachtengoed orga- nisaties van binnenuit veranderen zodat ze toekomstbestendig worden. Ongeacht de grootte of complexiteit van de opgave.

Focus op meesterschap
De opleiding biedt inzicht in hoe je het innovatiemanagement-model kunt inzetten om de verbeterkansen te identificeren en  de organisatie daarop in te richten. In interactieve sessies, die altijd op locatie worden gehouden, krijg je de ins en outs van het vakgebied in de context van de Rijksoverheid in de vingers. Verwacht prikkelende presentaties, een levendige uitwisseling  van kennis, ervaringen, verdiepende vakinformatie en praktische tools. Na afronding van de opleiding kun je toetreden tot de community van Verenigde Innovatie Professionals (VIPs).  Deze community biedt alles wat je nodig hebt voor persoonlijk meesterschap op het vlak van innovatiemanagement. Je vindt er rijkscollega’s voor samenwerking, (online) kennisuitwisseling, advies en ondersteuning.

De Maturity levels op organisatieniveau. Van doorlooptijd stap naar volgend maturity level. Level 1 onderzoeken. Level 2 Implementeren. Level 3 capabel. Level 4 effectief. Level 5 excellent.

Wat levert het je op?

Als je de opleiding met succes afrondt, ontvang je een internationaal certificaat waarmee je geregistreerd wordt als Certified Innovation Management System Government Professional (C-IMS GOV Pro). 

Dit internationaal erkende certificaat geeft aan dat je:

  • meesterschap hebt op het vlak van innovatiemanagement en gedegen kennis over het belang, de waarde en impact van innovatiemanagement voor (overheids-)organisaties.
  • zelfstandig Innovatie Maturtiy Scans kunt afnemen en daar adviezen bij kunt geven.
  • organisaties kunt helpen met een breed scala aan innovatiemethoden en -technieken om hun innovatievolwassenheid duurzaam te vergroten.
  • vertrouwd bent met de complexe situaties waarbinnen een analyse rondom innovatiemanagement wordt uitgevoerd;
  • een verbeter- of veranderstrategie kunt begeleiden evenals richting geven aan en ruimte maken voor duurzame innovatieprocessen.
  • lid bent van de VIPs community, op de hoogte van de laatste vakkennis, deelneemt aan bijblijfsessies en toegang hebt tot exclusief studiemateriaal en handige innovatietools. 
  • een grondige, stevig onderbouwde analyse uitvoeren op de inrichting en werking van innovatieprocessen. Daarnaast ken je alle innovatietools en hulpmiddelen en kun je organisaties over het gebruik hiervan adviseren.

Werkwijze

Ervaren docenten
De opleiding wordt verzorgd door docenten samen met consultants uit het Innoveren met Impact team: Marjolein Boonstra, Leo Hörnig, Mikis de Winter en Diederik van Leeuwen

Tijdens bijeenkomsten zijn de consultants van Innoveren met Impact gespreksmoderators en nodigen interessante gastsprekers van binnen en buiten de overheid uit. Zo ontstaat er bij elke bijeenkomst een interactieve koppeling tussen theorie en praktijk.

Opdrachten
Voorafgaand aan de bijeenkomsten neem je het studiemateriaal door. Aan de hand van diverse oefeningen, opdrachten en cases leg je een relatie tussen de theorie en jouw praktijksituatie.  Tussen de bijeenkomsten door werk je met één of twee andere deelnemers aan je project met hulp van de aangedragen methoden en technieken. Je wordt uitgedaagd om opgedane kennis te toetsen en toe te passen in je eigen werkomgeving.

Studiemateriaal 
In onze digitale leeromgeving op het platform van RIC Online vind je diverse documenten, artikelen en tools. Tijdens de opleiding krijg je toegang tot alle studiematerialen  en een account voor de Innovatie Maturity Scan

VIPs community 
Na het succesvol afronden van de opleiding vorm je samen de Verenigde Innovatie Professionals community (VIPs): een actieve netwerkomgeving waar je met andere gecertificeerde innovatieprofessionals kennis en ervaringen kunt uitwisselen over innovatiemanagement binnen de overheid. Deze community wordt actief ondersteund door Innoveren met Impact.

Bijeenkomsten
In totaal zijn er 10 bijeenkomsten. Voordat de opleiding start wordt je uitgenodigd kennis te maken met eerder, geslaagde deelnemers op 8 november 2024. Daarna volg je 8 modules in de vom van masterclasses. Tijdens deze bijeenkomsten ga je de interactie aan met andere deelnemers. De opleiding sluit je af op een tweedaagse waar je de eindpresentatie van je opdracht houdt. Voor behoud van je certificaat dien je aan minimaal één updatesessie deel te nemen.

Door het jaar heen worden er kennis- en netwerksessies georganiseerd door de VIPs community, deze zijn niet van invloed op de geldigheid van je certificaat.

Opbouw en planning jaargang 2024 - 2025

Bijeenkomst       Inhoud Data*
Startbijeenkomst Kennismaking met
de VIPs community en deelnameaan informele netwerk bijeenkomst
Vrijdag 8 november
12.30 - 17.00 uur
1. Innoveren met Impact
Moderator: Diederik van Leeuwen

Kennismaking met de groep, introductie opleiding en duiding van innovatie in overheidscontext

Vrijdag 6 december
12.30 - 17.00 uur
2. Sleutelfactoren voor
innovatiesucces

Moderator: Marjolein Boonstra
Innovatiemanagement onder de loep, modellen en -kaders Donderdag 30 januari
13.00 - 17.00 uur
3. innovatiemanagement
scan

Moderator: Leo Hörnig
Implementatie van het innovatiemanagementmodel, selfscans bespreken en reflectie Vrijdag 7 maart
9.30 - 12.30 uur
4. Leiderschap in innovatie
Moderator: Diederik van Leeuwen
Impact creëren, strategieën ontwikkelen, doelen
stellen, en de publieke rol vertalen naar kernwaarden
Donderdag 10 april
13.00 - 17.00 uur
5. Cultuur als bouwsteen
Moderator: Mikis de Winter
 
Cultuurcreatie, samenwerking in ecosystemen Vrijdag 9 mei
9.30 - 12.30 uur
6. Sociale innovatie
Moderator: Mikis de Winter
Uitdagende werkplek, medewerker als sleutel
tot succes
Donderdag 19 juni
13.00 - 17:00 uur
7. Werk in uitvoering
Moderator: Leo Hörnig
Innovatieproject- en -portfoliomanagement, inzet
middelen, van idee naar oplossing, implementatie
Vrijdag 5 september
9.30 - 12:30 uur
8. Het stuur in handen
Moderator: Marjolein Boonstra
Innovatie impact, datagedreven innovatie, ingrijpen en bijsturen Donderdag 2 oktober
13.00 - 17.00 uur
Slotbijeenkomst
Moderator: Diederik van Leeuwen
Eindpresentaties en tweedaagse met VIPdeelnemers Nader te bepalen

* Alle data zijn onder voorbehoud. Locaties en gastprekers worden nader bekendgemaakt.

Wat anderen zeggen

Beeld: ©Rijksorganisatie ODI

Floor Kloosterman
Afdelingshoofd CIO Rijk | Afdeling I-Stelsel en Vakmanschap DG Digitalisering en Overheidsorganisatie

“Digitalisering gaat steeds sneller. De maatschappelijke opgaven en wicked problems waar we voor staan vragen om een innovatievere blik, mindset en houding. In de opleiding Innovatiemanagement voor overheidsprofessionals krijg je de theoretische en praktische handvatten die nodig zijn om effectief te innoveren.  En, als je hem met succes afrondt, ben je meteen lid van een sterk peer-netwerk van rijksinnovators. Kortom, een waardevolle investering in jezelf, waarmee je ook bijdraagt aan een relevante, innovatieve overheid.”

Beeld: ©Rijksorganisate ODI

Olof Schuring
Senior adviseur Innovatie, Ministerie van Justitie en Veiligheid

“Om als overheid voorop te blijven lopen moeten we innovatie een serieus onderdeel van ons werk maken. Er moet ruimte zijn voor innoveren en creativiteit, maar voor duurzaam succes moeten we onze innovatieprocessen durven structureren. Innovatiemanagement voor overheidsprofessionals biedt hiervoor goede theoretische kennis, praktische handvatten en
een relevant netwerk.”

Kosten

Rijksorganisatie ODI geeft de opleiding mede vorm en draagt graag bij aan het vergroten van de impact van innoveren binnen de Rijksoverheid. Voor rijksambtenaren kost daarom het afnemen van de opleiding slechts € 1.995, - per deelnemer (normaal € 3.995,- ex btw). Aan bijblijfsessies en andere events kunnen kosten verbonden zijn.

Zo meld je je aan

De opleiding is bedoeld voor directeuren, senior managers en adviseurs die actief zijn op het gebied van innovatiemanagement binnen de Rijksoverheid. Per lichting is er plek voor een beperkt aantal deelnemers. Om mee te doen is aantoonbare basiskennis van innovatie en innovatiemanagement een vereiste.

Direct aanmelden?
Meld je aan via onderstaand formulier. Voor de opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als je door de selectie komt, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.

Heb je vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op via innoverenmetimpact@rijksoverheid.nl

Aanmelden opleiding Innovatiemanagement

Op wat voor manier ben je verbonden aan de overheid?(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om te beoordelen of je kan deelnemen aan de opleiding Innovatiemanagement voor overheidsprofessionals.

Akkoordverklaring(verplicht)