Politie Noord-Nederland enthousiast over innovatiemanagement

Deze zomer heeft Innoveren met Impact een ‘spoedcursus’ innovatiemanagement georganiseerd voor het Innovatiehuis van de Politie Noord-Nederland. Danielle Laanstra, operationeel coördinator bij het Innovatiehuis, is enthousiast. ‘De cursus was erg waardevol om dezelfde innovatietaal te leren spreken. Dat helpt ons strategischer omgaan met onze innovatieprojecten.’

In januari stuitte Danielle op een berichtje over de opleiding Innovatiemanagement voor Overheidsprofessionals in de groepsapp voor leidinggevenden. ‘De opleiding leek me meteen interessant. Bij de politie hebben we geen interne opleiding voor innovatiemanagement, maar we vinden het wel enorm belangrijk om op innovatievlak dezelfde taal te gaan spreken. Daarnaast willen we het vluchtige karakter van innovatieprojecten tegengaan, de gezamenlijke visie op innovatie belangrijker maken en onze doelstellingen straktrekken. De opleiding biedt een stevige basis om meer te bereiken op strategisch niveau. Het heeft ons meer inzichten gegeven, waardoor we met de toepassing ervan steeds professioneler worden. Het helpt ons een meer realistische blik op de uitvoerbaarheid van onze plannen te krijgen. Elke eenheid heeft een innovatieteam en via vakteams blijven we met elkaar in contact. Op landelijk niveau kijken we hoe we meer kunnen samenwerken en uniformiteit in onze werkwijze kunnen brengen.

Behoefte aan maatwerk

‘Het contact met Diederik [van Leeuwen red.], kwam snel tot stand. We vroegen hem om een opleiding op maat. Ons team heet: Innovatiehuis Politie Noord-Nederland. Onze werkwijze is uniek omdat we de vraagstukken uit de operatie vaak samen met wo-, hbo- en mbo-studenten oppakken. Maar ook een makerspace hebben waar we prototypen kunnen maken voor opschaling. Ons kernteam bestaat uit vijf personen. We zitten op de campus van de Hanzehogeschool. Daar werken we in een klein, plat, multidisciplinair team. Ik ben daar operationeel coördinator; de schakel tussen de eenheidsleiding en het team. Daarnaast ben ik ook hulpofficier. Dat houdt in dat ik in de ‘blauwe operatie’ sta, een uniform en wapen draag. Een ander teamlid is trendwatcher, die houdt zich bezig met aanstormende technologieën die van belang kunnen zijn voor politiewerk; welke nieuwe ontwikkelingen van invloed zijn op ons werk, welke kennis we nodig hebben en welke afdelingen ermee aan de slag moeten. Onze studentenbegeleider, die verantwoordelijk is voor mbo-, hbo- en wo-studenten die bij ons stagelopen of afstuderen, heeft de opleiding ook gedaan. Verder deden er een technisch projectleider een industrieel ontwerper mee,’ vertelt Danielle. ‘Een cursus op locatie was voor ons ook handiger. Het waren stevige sessies. We stonden continu aan.’ Ze voegt er lachend aan toe: ‘Voor de docenten was het volgens mij nog zwaarder. Zij moesten aan de slag met onze vragen en input.’ 

Realistisch beeld van innoveren

Hoewel de cursus maar een paar dagen besloeg, was er toch tijd voor een grondige Innovatie Maturity Scan. ‘Daaruit kwamen waardevolle inzichten. Het werd al snel duidelijk dat het Innovatiehuis het niveau van startup overstijgt. Maar, we zien wel nieuwe mogelijkheden. Daar ben ik enorm enthousiast over. Als we slimmer samenwerken op innovatie, komen we nog verder. Als ik bijvoorbeeld een oplossing zie die interessant lijkt en een collega er al mee bezig is én de hiccups kent scheelt dat een boel onderzoekstijd. Om dit te begrijpen moet je weten hoe ons innovatielandschap eruitziet. Alle eenheden en afdelingen binnen de politie hebben een innovatieteam in een of andere vorm. En we werken allemaal binnen dezelfde community, maar de inhoud van het werk verschilt. Wat we gemeen hebben is dat we bezig zijn met innovatie en het verbeteren van werkprocessen. We moeten elkaars uitdagingen begrijpen, zien wie waaraan werkt en beter samenwerken. Wat we uit de cursus halen willen we graag delen met andere eenheden.’ 

Met andere ogen kijken

Innovatieland is niet nieuw voor Danielle. ‘In mijn ogen is innovatie een manier om je ideeën een plek te geven. Hiervoor was ik Operationeel Expert Wijk en zat ik op het thema Zorg en Veiligheid. Werkprocessen verbeteren en manieren vinden om van elkaar te leren vind ik belangrijk. In mijn vorige job hebben we een VR-bril ingezet om letterlijk door de ogen van slachtoffers van huiselijk geweld te kijken en hun situatie beter te begrijpen. Deze innovatieve werkwijze motiveerde enorm om onze dienstverlening te verbeteren. De opleiding Innovatiemanagement helpt ons ook onze innovatieprojecten in een nieuw licht te zien. De Politie is al heel innovatief. Wij hebben de machines, kennis en, door diverse samenwerkingen, de menskracht in huis om onze eigen innovatieve producten of prototypes te maken. Daar zijn we in Noord-Nederland écht heel sterk in. En nu zien we prachtige kansen om onze inspanningen op innovatiegebied naar een nog hoger niveau te tillen.’

Meer weten?

Interesse in de opleiding Innovatiemanagement voor Overheidsprofessionals? En wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie? Maak een vrijblijvende afspraak met een Innoveren met Impact consultant via innoverenmetimpact@rijksoverheid.nl.