Opleiding Innovatiemanagement

Onze samenleving verandert in rap tempo. Dat zorgt voor grote en nieuwe vragen, maar biedt ook kansen. Om die te identificeren en benutten is er behoefte aan nieuwe oplossingen, anders denken, anders kijken én anders doen. Met die intentie is de opleiding Innovatiemanagement voor de overheid ontwikkeld. Een leergang gericht op senior professionals die actief (willen) zijn op innovatiegebied en de fijne kneepjes van het vak willen leren.

Tijdens de opleiding krijgen overheidsprofessionals handvatten om aan de slag te gaan met innovatiemanagement. Na afronding krijgen ze het certificaat ‘Innovation Management System for Government Professionals’ (IMS-GOV Pro). Alle deelnemers met een certificaat op zak, vormen een community van innovatiemanagement professionals. Deze community wordt vanuit Rijksorganisatie ODI ondersteund met diverse activiteiten en tools om kennis en netwerk actueel te houden.

De opleiding wordt in samenwerking met de Stichting Total Innovation Management Foundation (TIM Foundation) verzorgd. Aan deze opleiding zijn kosten verbonden.

Ook aan de slag?
Meer weten over de opleiding Innovatiemanagement voor de overheid? Stuur een mail naar innoverenmetimpact@rijksoverheid.nl