Innoveren met beleid: zó innoveren we het Rijksinkoopsysteem

Het Rijksinkoopsysteem vernieuwen, hoe doe je dat? Deze vraag landde bij Innoveren met Impact. Benieuwd hoe we het fundament hebben gelegd voor dit innovatietraject? Lees en kijk verder.

Portfolioboard Digitalisering Rijksinkoop

De Portfolioboard Digitalisering Rijksinkoop (PDRI) is opgericht om het verouderde Rijksinkoopstelsel van binnenuit te innoveren en zorgt, onder meer, dat kansrijke digitale initiatieven met middelen en advies worden ondersteund. Mark Dierkes speelde als innovatieconsultant van Innoveren met Impact een grote rol in de oprichting en faciliteerde de realisatie van diverse initiatieven.

Voor de oprichting van het PDRI is van idee tot uitvoering innovatiemanagement toegepast. Aan de hand van segmenten uit de Innovatie Management Scan - leiderschap, cultuur, sociaal, uitvoering en sturing – de board te ontwikkelen en innovatiemanagement gangbaar te maken in PDRI-projecten, -processen en -producten. Inmiddels wordt er op diverse lagen multidisciplinair samengewerkt om innovatieve digitale initiatieven tot wasdom te brengen. Hieruit zijn al wat succesvolle pilots en producten voortgekomen. Bijvoorbeeld:

  • een horeca app voor het indienen van bonnetjes en snelle betaling;
  • een applicatie voor eenduidige leveranciersdata t.w. de Rijksleveranciersdatabase, klantreis first time right stroomlijnen van een verbeterproces bij facturatie;
  • een digitale tool waarmee personeel eenvoudig ingehuurd kan worden;
  • en een chatbot die helpt bij het formuleren van je inkoopbehoefte.

Bekijk hoe het mogelijk werd

Mark Dierkes interviewt zijn opdrachtgevers Rolf Valenteijn (plv. chief procurement officer Rijk) en Bart Cooijmans (voormalig Coördinerend Directeur Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid) over het ontstaan van de Portfolioboard en de toegevoegde waarde van innovatiemanagement. Bekijk de video hieronder.