Waarom een Gateway Review?

Je wilt weten hoe het ervoor staat, want onwetendheid kan riskant zijn en met tijdig handelen voorkom je verrassingen op een later moment. Een Gateway Review biedt de inzichten en aanbevelingen om op de juiste manier verder te gaan en jouw slaagkans te vergroten.

Wanneer zet je een Gateway Review in en voor wie is het?

Een Gateway Review kun je inzetten wanneer je een vraagstuk hebt, waarbij een onafhankelijk en collegiaal advies kan helpen. Het is vooral geschikt voor projecten of programma’s binnen de overheid of aan de overheid verbonden organisaties.

Daarbij gaat het om programma’s of projecten met een hoog risico. Dat risico kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de financiële omvang of de politieke gevoeligheid van een programma.

Ook om het gevolg van een veranderproces of investering in informatie- en communicatietechnologie in kaart te brengen is een Gateway Review erg geschikt. Daarnaast kan ook een vraagstuk rond een (beleids)thema een aanleiding zijn voor een Gateway Review.

Een Gateway Review levert in korte tijd een mondeling en schriftelijk advies (rapportage ) op. De opdrachtgever krijgt hierdoor bevindingen, aanbevelingen en een advies aangereikt. Hiermee kan de opdrachtgever een volgende stap zetten met het project of programma.

Lees meer over de methode

Veiligheid en vertrouwelijkheid staat voorop

We begrijpen dat het moed vergt om advies te vragen in bepaalde situaties. Het Gateway Reviewteam biedt een veilige omgeving waarin jij als eigenaar aan het roer staat. 

Bij een Gateway Review wordt een zogenaamde Code of Conduct gebruikt. Alle reviewers onderschrijven deze Code of Conduct.

Lees meer over de werkwijze