Beeld: ©Bureau Gateway

Bureau Gateway

Organisaties moeten wendbaar en flexibel zijn en zich voortdurend kunnen aanpassen. De Nederlandse overheid voert daarom allerlei programma’s en projecten uit. Vaak wordt het doel of resultaat niet behaald, of raken geld en tijd op. De huidige maatschappij is ingewikkeld en veranderlijk. Dat vraagt nogal wat van eigenaren en opdrachtgevers van dergelijke programma’s en projecten.

Het ministerie van BZK wil helpen, en heeft daarom in 2009 de Gateway Reviewmethode ingevoerd binnen de Nederlandse overheid (Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen). Met dit preventieve instrument kun je de slaagkans van een programma of project vergroten. Zo’n (collegiale) review is een krachtig instrument vanwege de snelheid en korte duur. Binnen een week weet je hoe jouw project of programma ervoor staat. Ook stellen we vast wat er nodig is om naar een volgende fase te gaan.