Wat is een Gateway Review?

Een Gateway Review is een collegiaal advies over een programma, project of organisatie binnen de overheid. Een team van vier onafhankelijke deskundigen (‘reviewers’) analyseert jouw vraagstuk in één week en geeft aanbevelingen om de kans op succes te vergroten.

Wat is de methode?

Een Gateway Review wordt uitgevoerd door vier personen die werkzaam zijn, of ervaring hebben, op vergelijkbaar schaalniveau als de opdrachtgever. De reviewers hebben veelal te maken gehad met gelijksoortige vraagstukken. Zij zijn een week lang bezig met de review en besteden ook enkele dagen aan de voorbereiding.

Een Gateway Review is er voor alle soorten vraagstukken, vooral die heel dynamisch, risicovol en complex zijn. Een Gateway Review kan ook worden ingezet als je gewoon eens wilt weten of het in een organisatie allemaal goed verloopt.

Tijdens een Gateway Review en de voorbereiding daarvan wordt het zogenaamde Wiel van Verbinding gebruikt.

Lees verder over de werkwijze

Wat levert het op?

Aan het einde van de reviewweek koppelt het reviewteam de belangrijkste bevindingen terug aan de opdrachtgever. Ook ontvangt de opdrachtgever een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Met de adviezen uit het Gateway Reviewrapport kan de opdrachtgever direct actie ondernemen om bij te sturen en zo de kans op succes te verhogen.

Hoeveel is de investering?

Gateway Review € 29.800
Gateway Review Reflectiedag € 16.500
Dialoogtafel € 4.750

De bedragen zijn exclusief BTW

Bureau Gateway werkt vanuit een onafhankelijke positie en is een baten-lastendienst zonder commercieel belang. De kosten die wij doorberekenen zijn dan ook overwegend bureaukosten.

Meer weten?

Heb je interesse in een Gateway Review of wil je vrijblijvend nagaan of de Gateway Review-methode bij jouw vraagstuk past? Neem dan contact met ons op. Ook voor een verkennend gesprek of het inplannen van een intake kun je ons altijd benaderen.