Ik word geïnterviewd

In aanloop naar de reviewweek heeft de opdrachtgever van de Gateway Review in overleg met het Reviewteam een interviewlijst opgesteld, die ongeveer uit twintig personen bestaat. Tijdens de reviewweek worden deze personen geïnterviewd.

Over de samenstelling van deze interviewlijst is goed nagedacht. Er staan personen op met uiteenlopende expertises, perspectieven en van verschillende lagen. De interviews zijn een waardevolle bron voor het reviewteam. In hoeverre komt wat gezegd wordt overeen met wat geschreven is (de papieren werkelijkheid)? En waar liggen punten voor verbetering volgens de geïnterviewden? Dit alles kan meegenomen worden in het rapport.

Lees meer over de methode

Wat kan ik verwachten als geïnterviewde?

Het reviewteam voert met u een openhartig gesprek (interview) van maximaal 45 tot 60 minuten. De interviews hebben het karakter van “een goed gesprek met een direct betrokkene”. Dit gebeurt op persoonlijke titel en niet (uitsluitend) als vertegenwoordiger van een organisatie. Het interview is individueel gericht en vertrouwelijk. U helpt bij het slagen van de Gateway Review door open en direct uw bevindingen, ervaringen en persoonlijke mening en zienswijze te delen met het reviewteam.

De bevindingen en conclusies in het eindrapport zijn niet herleidbaar naar de geïnterviewden. Van de interviews worden geen verslagen gemaakt.

Hoe kan ik me voorbereiden als geïnterviewde?

U krijgt een uitnodiging per mail met een bijgesloten brief. In de brief vindt u meer informatie over de Gateway Review-methode, het Gateway Reviewteam en uw deelname. U hoeft verder geen stukken te lezen ter voorbereiding van het interview.