Bureau Gateway

Bureau Gateway is onderdeel van de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI) en valt daarmee onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inhoudelijk werkt Bureau Gateway vanuit een onafhankelijke positie.

Het bureau voert 3 verschillende taken uit:

1. Het begeleiden van Gateway Reviews

Bureau Gateway voert de gesprekken met de opdrachtgevers voordat bepaald wordt of er een Gateway Review wordt ingezet. Wij stellen de reviewteams samen en wij ondersteunen en adviseren zowel het reviewteam als de opdrachtgever tijdens de voorbereiding en uitvoering van de Gateway Review.

2. Leren van Gateway Reviews

Het leren van Gateway Reviews heeft als doel de inhoudelijke ervaringen uit de Gateway Reviews om te zetten in bruikbare kennis. Deze kennis gebruiken wij onder andere voor het doorontwikkelen van de Gateway Review-methode. Ook delen wij deze kennis met onze community en de rest van de overheid. Dit doen wij onder andere door middel van het organiseren van themabijeenkomsten. Op deze manier dragen wij bij aan een lerende overheid.

3. Beheer van de Gateway Community

Bureau Gateway bepaalt wie er toetreden tot de Gateway Community. De leden van de community kunnen deelnemen aan informatieve bijeenkomsten die door Bureau Gateway worden georganiseerd. Voor de leden van de community is er een afgesloten digitaal platform.