Terugblik op drie waardevolle sessies over Data/AI, Promoveren en het I-Lab

Op donderdag 18 april hadden we een drukke, maar zeer geslaagde dag, met drie door I-Partnerschap georganiseerde sessies. 

Kennissessie verantwoorde toepassing van datascience/AI

Inge Strijker van Hogeschool Windesheim vertelde tijdens de kennissessie Datascience/AI over haar onderzoek naar bias bij de inzet van algoritmes bij de Dienst Toeslagen. Doen zij het juiste bij het voorkomen van vooringenomenheid bij de inzet van algoritmes? Zij heeft met een groep studenten gekeken naar het verbeteren van het proces, de methodieken en de wet- en regelgeving die gebruikt worden om bias tegen te gaan. Ook belangrijk was het bespreekbaar maken van de ethische dilemma’s die aan bod komen bij de inzet van algoritmes.  

Inmiddels registreren veel overheidsorganisaties de algoritmes die ze gebruiken in het Algoritmeregister. Leidt deze transparantie automatisch ook tot meer vertrouwen van de burger in de overheid? Igor ter Halle en Pascal de Vries, ook te gast bij de kennissessie Datascience/AI, ontwikkelden een methode voor organisaties om te toetsen of en op welke manier het nodig is om meer uitleg te geven bij het totstandkoming en het gebruik van een bepaald algoritme in een proces. Voor algoritmes die een wet implementeren is dat minder noodzakelijk, maar het wordt anders als een algoritme een combinatie van meerdere gegevens gebruikt om een voorspelling te doen, op basis waarvan een medewerker een besluit moet nemen.  

Netwerkbijeenkomst Promoveren bij het Rijk

Frits Bussemaker, community manager bij I-Doctoraat vertelde tijdens de netwerkbijeenkomst over de mooie voorbeelden van duale promovendi binnen het Rijk, het belang om met elkaar te verbinden en hoe I-Doctoraat kan helpen bij een duaal promotietraject. Verbinden is cruciaal. Daarom was er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met collega- en (aspirant)onderzoekers over (duaal) promoveren bij het Rijk. Kees Teszelszky en Sanela Hujdur waren ook aanwezig op inhoudelijke vragen te beantwoorden met betrekking tot het I-Doctoraatprogramma of inhoudelijke vragen over wetenschappelijk onderzoek doen.  

Als terugkoppeling op deze netwerkbijeenkomst zei een duale promovendus het volgende: ‘Interessant om te horen dat we binnen verschillende ministeries tegen dezelfde vraagstukken aanlopen. Daarin kunnen we meer verbinden om samen te werken aan de oplossingen.’’ – duale promovendus. 

Wil je meer weten over duaal promoveren bij het Rijk, kijk op: https://www.rijksorganisatieodi.nl/i-partnerschap/rijks-i-doctoraatsprogramma 

Kick-off I-Lab West

Arlette Wegman, een van de initiators van het I-Lab West: ‘Onderzoekslabs zijn een broedkamer van kennis. Onderwijsorganisaties kunnen putten uit maatschappelijke relevante voorbeeldzaken vanuit de overheid en het Rijk krijgt antwoord op belangrijke digitaliseringsvragen. In het nieuwe I-Lab West – dat in september officieel geopend wordt – gaan mbo Rijnland, Haagse Hogeschool en TU Delft met I-Partnerschap en diverse rijksorganisatie samenwerken aan een transparante en pro-actieve overheid en betere publieke diensten. Tijdens de eerste aftrap van het lab op donderdag 18 april legden onder andere O&P Rijk, BZK Transparant, Nationaal Archief en de IND alvast mogelijke vraagstukken voor, waarop studenten vanaf september hun licht kunnen laten schijnen. De nieuw ontwikkelde kennis wordt breed gedeeld binnen de overheid en krijgt vaak ook weer een plek in het onderwijsaanbod.’ 

Meer weten over het I-Doctoraat en het I-Lab West? Of wil je samenwerken met de gasten van de kennissessie Datascience/AI? Neem contact op via de mail.