Duale promovendus René Grasmeijer onderzoekt verandertraject dat hoort bij het vernieuwen van grootscheepse ICT-systemen

Duale promovendus René Grasmeijer onderzoekt het verandertraject dat hoort bij het vernieuwen van grootscheepse ICT-systemen. René: ‘Dit vakgebied gaat over de toekomst van ons werk’.

René Grasmeijer is adviseur bedrijfsvoering en promovendus bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat René bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn droombaan zou vinden had hij aan het begin van zijn studieloopbaan niet kunnen denken. Dat was toen hij toegepaste psychologie ging studeren. Vrij snel stapte hij over naar human resource management. Dat ging ook over mensen, maar was ‘minder wolkerig’. René wist toen al dat hij een Master wilde doen, maar rondde eerst zijn studie af. Na zes maanden in dienst als HR-adviseur wist hij zeker dat zijn loopbaan elders lag. Hij deed de master ‘Digital Business and Innovation’ aan de VU in Amsterdam. Daar vond hij zijn plek, als spil tussen ICT en de business, bekeken vanuit de managementbril. Hij zegt over zijn studie: ‘Dit vakgebied gaat over de toekomst van ons werk. De studie gaat verder dan alleen informatiesystemen. Deze studie focust op de ontwikkeling en impact van digitale technologieën in het bedrijfsleven, en omvat alles van ERP-systemen tot AI en sociale media. We stonden stil bij de ethiek van een digitale wereld, en hoe we met deze nieuwe technologieën kunnen innoveren.’

René Grasmeijer

Op een kruispunt

Na zijn Master stond hij op een kruispunt. Wat nu? Zijn docent Bart van den Hooff wees hem op een samenwerking van de VU en de IND, waar een PhD-positie vrij zou komen. René greep zijn kans. ‘Ik wilde ooit promoveren, dat was echt een droom. En dit ging ook nog eens over iets dat mij heel erg aansprak, namelijk het vernieuwen van een ICT-landschap en hoe dat op koers te houden.’ Hij solliciteerde op de vacature en kreeg diezelfde dag te horen dat hij de kandidaat was. In oktober 2023 begon hij aan zijn nieuwe loopbaan.

Alles op een lijn

De komende zes jaar onderzoekt hij het verandertraject dat hoort bij het vernieuwen van grootscheepse ICT-systemen, met de IND als context. René licht toe: ‘Een vernieuwing van het ICT-landschap raakt alle afdelingen van een organisatie. Het is een verandertraject, dus daar hoort weerstand bij. Communicatie is dan erg belangrijk; alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Cruciaal voor het slagen is dat tijdens het hele traject, ICT en de business op één lijn blijven. Dit is extra uitdagend bij veranderingen die veel tijd vergen, vergelijkbaar met het vervangen van de motor van een vliegtuig terwijl het nog vliegt. Dat is tweede aspect van mijn onderzoek: waar ligt de balans in een traject waar bestaande functionaliteit wordt vervangen en nieuwe functionaliteit toegevoegd? Oftewel: het beheersen van de paradox in organisaties die hun technologische fundament moeten verwijderen en tegelijkertijd voortbouwen op de praktijken die hiervan afhankelijk zijn, om zo een nieuwe technologische basis te implementeren.’ 

René Grasmeijer

Meetinstrument voor de IND

Het PhD-traject is een samenwerking tussen IND, de VU en de Universiteit Utrecht. Zij hebben René al geholpen om de focus van het eerste jaar scherp te krijgen. ‘Uiteindelijk wil ik een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument bouwen, zodat organisaties weten op welke schaal hun ICT en business op één lijn zitten.’ Hij begint waar de meeste PhD-kandidaten mee beginnen: een literatuuronderzoek om meer kennis te verzamelen. De vragen die bij hem boven komen, bespreekt hij met collega’s van de IND. ‘Dat helpt mij het onderzoek IND-bestendig te maken. Want het is natuurlijk de bedoeling dat mijn bevindingen ten goede komen van de organisatie.’

Feestelijk onthaal

In december werd René zijn komst gevierd, samen met Flora van den Berg-Janssen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Bart van den Hooff van Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) en Sanela Hujdur van I-Partnerschap. Zijn PhD-traject is een samenwerking tussen de IND, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) en de Utrecht University.

Vanuit I-Partnerschap waren regiomanager Arlette Wegman, kwartiermaker Mike Spieker (ENFP), Hoger onderwijsmanager Kees Teszelszky, PhD en procesregisseur Sanela Hujdur betrokken om de samenwerking tot stand te brengen. De interesse voor een duale promovendus is gewekt tijdens een toelichting van I-Partnerschap bij de IND-directie. Arlette legt uit “Bij het managementteam van de IND-directie Informatievoorziening heb ik tijdens een toelichting over I-Partnerschap interesse gewekt voor een duale promovendus. Gezien het vraagstuk heb ik professor Bart van den Hooff van de Vrije Universiteit Amsterdam (KIN Center for Digital Innovation) betrokken en zijn wij door de IND uitgenodigd om tijdens een heisessie een interactieve workshop te verzorgen, die een waardevolle basis vormde om tot een richting voor het promotievraagstuk te komen.” Vanaf dat moment is het realiseren van een duale promotieplek en het vinden van de juiste kandidaat gestart.

René Grasmeijer

I-Doctoraat

Het I-Doctoraat verbindt het netwerk van universiteiten aan het rijksnetwerk en aan rijksorganisaties. Zo wordt kennisdeling en -ontwikkeling binnen de overheid continue gestimuleerd. Tegelijkertijd helpt het I-Doctoraat bij een goede landing van de duale promovendi binnen de rijksoverheid. Zo geeft René aan ‘’Ik voel me gewaardeerd in wat ik doe, mede door de aandacht die ik krijg vanuit het I-Doctoraat.’’

Daarnaast is onlangs het Promovend-I-Platform gelanceerd met als doel de duale promovendi te voorzien van informatie en om connecties te leggen met andere duale promovendi binnen de Rijksoverheid. Op het Promovend-I-Platform kunnen duale (aspirant) promovendi terecht voor informatie over buddysystemen, Rijks communities en voor hulp bij inhoudelijke vragen over onderzoek en wetenschap, communicatie en proces- en contractvragen. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid contact te leggen met andere duale promovendi. Dit beaamt René: ‘’Binnen de IND heb ik (nog) geen collega’s die precies hetzelfde werk verrichten en tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek doen. Het I-Doctoraat vervult daarom voor mij een cruciale rol in het verbinden met andere duale promovendi binnen de Rijksoverheid.’’

Waardevolle I-toptalenten en nuttige wetenschappelijke kennis

Met een duale promovendus haal je als rijksorganisatie voor vijf tot zes jaar I-toptalent in huis dat wetenschappelijk onderzoek doet én meewerkt als collega. De tussentijdse onderzoeksresultaten zijn meteen toe te passen in de praktijk. Zo kun je duurzame stappen zetten in rijksbrede I-vraagstukken als informatiehuishouding, cybersecurity, data en AI.

Meer weten? Lees over het I-Doctoraatsprogramma van I-Partnerschap op onze website of neem contact op via i-partnerschap@rijksoverheid.nl.