Rijksorganisatie ODI op Dag Publieke Dienstverlening

Donderdag 22 juni was Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie met onder andere I-Partnerschap en het Rijks ICT Gilde aanwezig op de tweede Dag van de Publieke Dienstverlening. Ter gelegenheid van deze dag werd een brochure over Werk aan Uitvoering (WaU) ontwikkeld: Wat kan Rijksorganisatie ODI nu al voor jouw organisatie betekenen als het gaat om Werk aan Uitvoering?

Marcel Staring

Marcel Staring is als waarnemend directeur Innovatie trekker van WaU bij Rijksorganisatie ODI. Marcel: “Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening en daar leveren we als Rijksorganisatie ODI ook een bijdrage aan. Daarom zijn we aanwezig bij de Dag van de Publieke Dienstverlening in New Babylon. Hier wordt gediscussieerd hoe we de komende jaren invulling geven aan de dienstverlening van de overheid. Goede voorbeelden en knelpunten worden besproken. Wat is er concreet mogelijk en nodig om te verbeteren? De samenwerking met het onderwijs kan hierin een belangrijke rol spelen.”

Netwerk van I-kenniswerkers

Rijksorganisatie ODI is met I-Partnerschap onderdeel van een netwerk van hoogwaardige I-kenniswerkers. I-Partnerschap verbindt immers partijen, geeft mede richting aan onderzoeksagenda’s vanuit leerstoelen en lectoraten en zorgt voor kennisdeling en –toepassing. Dit alles leidt tot slimme oplossingen bij zowel onderwijs als rijksorganisaties en tot kennis die verder kan worden verspreid. I-Partnerschap is mede-oprichter van meerdere Informatiehuishouding (IHH)-labs en richt momenteel ook een Werk aan Uitvoering (WaU)-lab in. Zowel Rijksorganisatie ODI als I-Partnerschap werd dan ook volop gepromoot tijdens de informatiemarkt in de lunchpauze, onder andere met de nieuwe brochure.

Kennisdeling en AI

Bovendien verzorgden Joost van der Burgt en Remco Draijer van Rijks ICT Gilde een geslaagde sessie over mensenrechten en AI. De Tweede Kamer wil een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) verplicht stellen voor het gebruik van AI door de overheid. Zo’n IAMA helpt risico’s voor mensenrechten bij de inzet van algoritmen in kaart brengen en passende maatregelen te nemen. In deze workshop werd besproken hoe de toets kan worden toegepast en het bewustzijn rondom data-ethiek in een organisatie vergroot kan worden. De IAMA is in samenwerking met de Universiteit Utrecht ontwikkeld. Met deze sessie werd invulling gegeven aan de ambitie van Rijksorganisatie ODI om een kennisintensieve partner te zijn.