Verandermanagement

Sta je voor een grote veranderuitdaging? Rijksconsultants helpt je bij de realisatie van inhoudelijke, strategische en/of cultuurveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan

  • de implementatie van een digitaliseringsproject;
  • de invoering van (personal) leadership; 
  • het ontvlechten of samengaan van organisatieonderdelen;
  • de introductie van nieuwe samenwerkingsverbanden;
  • de implementatie van nieuwe processen en werkwijzen.

Van overheidsorganisaties wordt wendbaarheid en een sneller aanpassingsvermogen verwacht. Zo kunnen ze beter inspelen op continue veranderingen in de maatschappij. Dit vraagt intern vaak om een nieuwe organisatieinrichting met een nieuwe manier van werken en een nieuwe mentaliteit.

Wanneer je zo’n verandertraject opzet en doorloopt is het de kunst om zowel de harde kant (structuur, processen en systemen) als de zachte kant (mens en cultuur) evenveel aandacht te geven. Alleen als beide aspecten in balans zijn levert dit je een blijvende verandering op. Rijksconsultants hebben oog voor alle facetten van een veranderopdracht en kunnen hierdoor het gehele project leiden.

Kleinschalige, kortlopende verandertrajecten

Soms heb je begeleiding nodig bij een wat kleinschaligere uitdaging. Hier hebben we speciale methodieken voor die zichzelf ruimschoots bewezen hebben. Denk bijvoorbeeld aan Taakontwikkeling in teams (voor een verbeterde teamsamenwerking), M(T)O goes live! (voor het navolging geven aan de uitkomsten van M(T)O's), of de Pressure Cooker (het snel en naar ieders tevredenheid opleveren van een beleidsdocument door verschillende stakeholders).