Het coachnetwerk

Het coachnetwerk is op weg naar een omvang van 500 collega-coaches afkomstig uit gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid. De coaches zijn collega’s die het coachvak uitoefenen als tweede beroep, hun eerste beroep is een (management)taak elders binnen de overheid. Allen zijn opgeleid door InterCoach en hebben de zogenaamde ‘Proeve van bekwaamheid’ afgelegd en voldoen aan de kwaliteitseisen die het netwerk stelt aan coaching binnen de overheid. Daarnaast is een aantal Vlaamse collega’s aangesloten op het coachnetwerk. Benieuwd naar de coaches?  In de blogreeks Coaches in beeld komt een aantal van hen aan het woord.

Wat doet een coach?

De coach richt zich op het ondersteunen van het leren en ontwikkelen van diegene die gecoacht wordt, de coachee. Daarbij zorgt de coach er vooral voor dat de coachee voor zichzelf zorgt:

  • door het stimuleren van (zelf)reflectie
  • door ontwikkelpotentie vrij te maken
  • door te helpen bij het wegnemen, overkomen en/of opruimen van barrières die de ontwikkeling van het individu en daarmee het resultaat in het werk of de organisatie in de weg staan.

Wat is collega-coaching?

Coaching is een middel om van a naar b te komen onder begeleiding en ondersteuning van een meer ervaren professional die specifieke expertise inbrengt en de coachee instrumenten voor leren en ontwikkelen aanreikt. Binnen het coachnetwerk InterCoach is deze professional tevens een collega, dichtbij genoeg om de context waarin de coachee verkeert te herkennen en veraf genoeg om onafhankelijk en belangeloos op te treden.