Rijks I-AMC & Werving

Via gerichte arbeidsmarkcommunicatie positioneren we de Rijksoverheid als (één) aantrekkelijke werkgever richting IT’ers. Samen met de rijksorganisaties zorgen we voor zichtbaarheid onder de schaarse IT-doelgroepen waar onze grootste wervingsopgave ligt en geven we inhoud aan de grote variëteit aan IT-banen bij het Rijk. Door inzicht te geven in het brede palet aan loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden, enthousiasmeren we latent zoekende IT-professionals om bij het Rijk te komen werken.

We doen dat door verhalen op te halen bij IT’ers bij het Rijk, daarmee online campagne te voeren, evenementen te organiseren, zichtbaar te zijn op grote congressen, door e-mailmarketing in te zetten, vacature- en wervingsdata te analyseren en te delen met aangesloten rijksorganisaties.

In 2022 zijn er vanuit dit programmaonderdeel rijksbrede workshops georganiseerd over via-via-recruitment, lees hier meer hierover.