Via-via recruitment bij de Rijksoverheid

Op deze pagina vind je informatie over ‘via-via-recruitment’, ook wel bekend als referral recruitment. Via-via recruitment is werven van nieuw personeel via je huidige medewerkers.

De Rijksoverheid maakt nog maar weinig gebruik van deze wervingsstrategie, terwijl er voor met name schaarse doelgroepen veel winst te behalen valt! Soms is er terughoudendheid over of we wel op deze manier ‘mogen’ werven, bijvoorbeeld als het aankomt op het belonen van medewerkers die nieuwe collega’s aandragen. Daarom vind je hier meer informatie over via-via-recruitment en hoe je er in jouw organisatie mee aan de slag kan.

Waarom via-via-recruitment?

Uit onderzoek is gebleken dat in een zeer krappe arbeidsmarkt professionals het vaakst aan een nieuwe baan komen via het eigen netwerk. Onder recruitmentprofessionals wordt via-via-werving als de meest effectieve vorm van recruitment beoordeeld.

Daarnaast verhoogt een strategisch via-via-programma medewerkersbetrokkenheid en versterkt het je werkgeversmerk. Voor een (latent) werkzoekende is het een prettige manier om laagdrempelig in contact te komen met een organisatie. Rijksorganisaties die al werken met via-via-recruitment bevestigen dat gemiddeld 2 van de 3 kandidaten die op gesprek komen, uiteindelijk in dienst treden.

Gereedschapskist via-via-recruitment bij de Rijksoverheid

In 2022 zijn er vanuit Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (project rijksbrede versterking IHH capaciteit & project I-AMC) rijksbrede workshops georganiseerd onder begeleiding van de Referral Company. Het doel was om bewustzijn te creëren over via-via-recruitment, kennis te delen en handvatten te bieden om deze wervingsstrategie in de praktijk in te zetten.

De workshops hebben geresulteerd in een ‘gereedschapskist’ die rijksmedewerkers die werkzaam zijn in recruitment/ HR kunnen gebruiken om in hun eigen rijksorganisatie aan de slag te gaan. Het is een toolbox met strategieën, (communicatie-)middelen, facts & figures, en tips om collega’s te enthousiasmeren om via-via recruitment in te zetten.