05 juni Werkconferentie Open Overheid

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Rijtuigenloods, Amersfoort

De Werkconferentie Open Overheid is hèt event waar Rijk en onderwijs elkaar ontmoeten om het vakgebied informatiehuishouding verder te vorm te geven. Genodigden zijn experts, ambtenaren, docenten, onderzoekers en studenten die zich op allerlei verschillende manieren bezighouden met informatiehuishouding. Samen gaan we in interactieve sessies aan de slag met concrete vraagstukken, en delen we onze bevindingen in plenaire discussies. Inspirerende sprekers geven ons nog eens nieuwe stof tot nadenken. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en te netwerken.