Studenten ontwerpen professionele routekaart voor informatiehuishouding RDI

Welke stappen zet je als overheidsorganisatie om te zorgen dat je informatiehuishouding vóór 2027 op orde is en blijft? Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) legde die vraag voor aan Hogeschool Windesheim. Vijf derdejaars HBO-ICT-studenten, onder aanvoering van docent/onderzoeker Frank de Jooden, gingen de uitdaging aan en maakten in zes maanden tijd een ‘consultancywaardige roadmap’ waar RDI direct mee aan de slag kan.

Caroliene Honing is manager gegevensmanagement bij RDI en haar collega Maarten Cornelissen programmamanager data, informatie en transparantie. Ze gingen in gesprek met I-Partnerschap voor een antwoord op hun vraag. I-Partnerschap ontwikkelde namelijk samen met Frank de Jooden van het lectoraat Digital Business & Society van Hogeschool Windesheim een onderzoek dat organisaties inzicht geeft in de stand van hun informatiehuishouding. De studenten die het onderzoek uitvoeren, geven ook advies over concrete verbeterstappen.

v.l.n.r. docent Frank de Jooden, studenten Harmin Huwaë, Yoran Omlo, Gerjan Schepers en Joost Kleindouwel en begeleider Maarten Cornelissen

Het studententeam bij RDI startte in september 2023 aan zijn opdracht: maak een roadmap om als organisatie voor 2027 volwassenheidsniveau 4 te bereiken op het vlak van informatiehuishouding. Maarten Cornelissen begeleidde de studenten vanuit RDI en betrok daarnaast gespecialiseerd bureau DocFactory erbij voor de quality check: is het opgeleverde stappenplan realistisch en bruikbaar?

Goed doorvragen

Zes maanden na de start van de studentengroep is Maarten vol lof: aan de begeleiding heeft hij weinig werk gehad en hij is blij met het resultaat: ‘De studenten brachten positieve energie mee. Ze waren proactief, vroegen goed door en legden waar nodig de vinger op de zere plek. Dat is ook een compliment aan Windesheim: die heeft ze daarin goed getraind.’ Wat hem betreft is het eindresultaat beter dan het gemiddelde rapport van een adviesbureau. ‘Een complex onderwerp als informatiehuishouding hebben ze goed afgepeld en begrijpelijk gemaakt in een duidelijk stappenplan: welk pad moeten we als organisatie volgen om volwassen te worden in informatiehuishouding? Met dat plan kunnen we morgen al beginnen.’

Binnenkort geven Maarten en Caroliene een presentatie over de roadmap aan de dienstonderdelen binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hun advies: ‘Ga niet zelf het wiel uitvinden, maar doe je voordeel met deze roadmap en gooi er je eigen saus over heen.’

Snel ingewerkt

En de studenten zelf? Yoran Omlo en Gerjan Schepers delen hun ervaringen (ook namens medestudenten Harmin Huwaë, Rowen Heite en Joost Kleindouwel): ‘Van informatiehuishouding hadden we vóór deze opdracht nog nooit gehoord, maar we wilden graag meedraaien in een groot project. En dat je werk invloed heeft op de samenleving speelde ook mee in de keuze voor deze opdracht.’

De ontvangst bij RDI was warm en de sfeer heel open, vinden ze. ‘Heel anders dan het gebruikelijke stoffige beeld van de Rijksoverheid.’ Als team waren ze snel op elkaar ingespeeld en ook het inwerken ging vlot. Logisch eigenlijk, want: ‘De helft van onze studie draait om praktijkopdrachten uitvoeren.’

Geleerde lessen

Heel veel gesprekken binnen RDI later – met onder andere managers, directeuren en de inspecteur-generaal – ligt er nu een gefundeerde analyse van de huidige stand van zaken en een advies voor de vervolgstappen. Welke lessen nemen de studenten mee? ‘Het liefst hadden we nog meer inspecteurs

gesproken over de uitvoering, maar daar was geen tijd meer voor. Zo vroeg mogelijk beginnen met interviews, is dus de les.’

En na de studie? ‘De rest van de Rijksoverheid kennen we nog niet, maar voor werken bij RDI zouden we wel open staan.’

Samenwerken in IDDI-Lab

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is ook actief in het IDDI-Lab in Groningen. Onder andere de Hanzehogeschool en Windesheim doen mee in dit praktijklab, net als I-Partnerschap. Het lab doet bijvoorbeeld praktijkgericht onderzoek naar het verbeteren van de informatiehuishouding van overheid en andere organisaties.

Heb je als rijksorganisatie ook een concreet vraagstuk om uit te diepen door het IDDI-Lab of een onderzoekslab in een andere regio? Neem dan contact op met I-Partnerschap. Het team van I-Partnerschap verbindt overheid en onderwijs.