‘Samenwerken met onderzoekers en studenten levert overheid en onderwijs direct voordeel op’

Om dat te ervaren, ging het directieteam van de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI) op bezoek bij het AI Lab voor Publieke Diensten, een van de 15 AI Labs (Utrecht University). Ook andere geïnteresseerde relaties schoven aan. In het lab werken Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, I-Partnerschap en diverse rijksorganisaties samen aan toegepast en wetenschappelijk onderzoek, studentenopdrachten en onderwijs voor professionals.

Hoogleraar Hajo Reijers, labcoördinator Iris Beerepoot, Guido Ongena en een brede groep promovendi vertellen tijdens het bezoek over het lab en de onderzoeken die ze doen bij onder andere O&P Rijk | P-Direkt en Nationaal Archief. Dat zouden meer rijksorganisaties moeten doen. Marc-Jan kraaijenzank van I-Partnerschap: ‘Het publieke dienstenlab verdiept zich in alle opgaves en vraagstukken waar we als Rijksoverheid mee te maken krijgen. De inzet van AI en datawetenschap bij het optimaliseren van werkprocessen kan onze dienstverlening echt verder brengen. Het I-Doctoraatprogramma van I-Partnerschap is daarbij specialist in het matchen van overheden en kandidaatpromovendi op dit soort vraagstukken. Dat leidt niet alleen tot kennisontwikkeling, maar ook tot instroom van jong talent.’

Hajo Reijers (links vooraan op de eerste foto) ziet de toegevoegde waarde van het lab in bijvoorbeeld het onderling delen van inzichten, gebruik maken van elkaars kennis en daarop voortbouwen. ‘Door samen op te trekken boek je sneller resultaat.’ Ook directeur ODI Richard Vielvoije (links achteraan op de eerste foto) is overtuigd van de noodzaak én de opbrengst van samenwerking in een lab als dit: ‘De maatschappelijke uitdagingen zijn zo groot dat we als overheid niet zonder het onderwijs kunnen. Gelukkig hebben we die brug gelegd, nu moeten we 'm nog vaker gebruiken.’ Ook ODI kan daaraan bijdragen: ‘Onze organisatie werkt rijksbreed en we weten welke rijksorganisaties waar tegenaan lopen. Die informatie is nuttig voor onderwijspartners. Wij zijn dan weer gebaat bij de laatste kennis die vanuit universiteiten en hogescholen komt. Elkaar zo onderling inspireren en nieuwe kennis opdoen, is een gouden combinatie.’