AI labs Utrecht: ideale broedplaats voor innovatieve oplossingen

Ruim 400 professionals kwamen op 11 mei tijdens het AI Labs evenement in het Spoorwegmuseum bijeen. Tijdens themasessies en interactieve AI-markt was er ruimte om van elkaar te leren. Welke nieuwe kennis is ontwikkeld in de AI Labs? Welke grote nieuwe uitdagingen liggen er?

AI Labs evenement

Tijdens het event verkende elke 'dialoogtafel' een specifiek thema binnen het domein data & AI. Hieruit kwamen relevante vraagstukken naar voren die weer een vervolg krijgen binnen het AI Lab. 

Hajo Reijers, hoogleraar Werkprocessen en wetenschappelijk directeur AI Lab Publieke Diensten:

"Vanmiddag hebben we een sessie gehad over hoe publieke diensten en kennisinstellingen kunnen samenwerken in onderzoek. We hebben ook gesproken over specifieke thema's waar extra onderzoek voor zou kunnen plaatsvinden. Hiermee hebben we meteen vormgegeven aan het continueren en zelfs versterken van samenwerkingen."

Frans Feldberg, hoogleraar Data Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam:

"Ik vond vandaag een zeer zinvolle dag. Het was heel goed om vanuit verschillende disciplines met elkaar te praten, om zo vanuit meerdere perspectieven tot nieuwe waardevolle inzichten te komen. Aan onze dialoogtafel hebben we gesproken over het belang van kennis om in te schatten wat de impact van AI voor beleidsmakers is en hoe we dat kunnen faciliteren."

Over het AI lab

Met ondersteuning van I-Partnerschap leggen de Universiteit Utrecht en een lectoraat van de Hogeschool Utrecht zich toe op de verkenning van vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van data en AI.

Dit gebeurt in een dynamisch fieldlab dat bestaat uit diverse sublabs, elk met een unieke focus. In allemaal spelen data science, algoritmes en toepassingsmogelijkheden de hoofdrol. 

Samen vormen de labs de ideale broedplaats voor innovatieve oplossingen.

Marc-Jan kraaijenzank, programmamanager I-Partnerschap:

"Het optimaal benutten van data en goed inzetten van algoritmes is essentieel in overheidsdienstverlening. Op dit gebied gaan de ontwikkelingen snel en valt veel bij te leren. En waar kun je dat beter doen dan rechtstreeks bij het hoger onderwijs? Data-gedreven werken wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid, maar er blijven uitdagende vragen bestaan over de toepassing van algoritmes. Het is daarom voor iedere organisatie van cruciaal belang om deel te nemen aan een fieldlab en voortdurend bij te blijven leren op dit vakgebied.”

Meer weten

Meer weten over samenwerken in een fieldlab? Neem dan vooral contact met ons op en we vertellen je er alles over.