Onderzoek naar bias in algoritmen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat toezicht houden op algoritmen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Ze mogen niet discrimineren en er mag ook geen sprake zijn van willekeur – oftewel ‘bias’. Algoritmen kunnen tenslotte grote impact hebben op mensenlevens én op de samenleving.

Thema

Informatiehuishouding (IHH)

Partners

Hogeschool Windesheim, Toeslagen (Belastingdienst)  en I-Partnerschap

Samenwerkingsvorm

Onderzoek

Uitdaging

Hoe vermijd je bias in algoritmen? Om de AP en overheden te helpen hier antwoord op te krijgen, laat Dienst Toeslagen - mede dankzij de inspanningen van I-Partnerschap hier onderzoek naar doen. Dit gebeurt door een docent onderzoeker van het lectoraat Digital Business & Society van de Hogeschool Windesheim.

Resultaat

Het onderzoek wordt geleid door Inge Strijker, docent-onderzoeker binnen het lectoraat Digital Business & Society van Hogeschool Windesheim. De resultaten bieden straks inzicht in de manier waarop algoritmen tot stand komen, hoe je bias detecteert en waar beslissingen op gebaseerd worden. En: hoe je waarborgt dat deze beslissingen voldoen aan de geldende wetten en regels. Eind 2024 is het onderzoek klaar.