Kennis- en curriculumontwikkeling voor Informatiehuishouding (IHH)

IHH is relatief nog een nieuw onderwerp binnen het Rijk. De meeste rijksorganisaties zijn daarom nog bezig met gedachte- en definitievorming hierover. Hoe kun je ervoor zorgen dat huidige (en nieuwe) rijksambtenaren kennis kunnen vergaren en op het gewenste niveau komen?

Thema

Informatiehuishouding 

Partners

Hogeschool Windesheim en I-Partnerschap

Samenwerkingsvorm

Onderzoek

Uitdaging

I-Partnerschap heeft vanuit het lectoraat Digital Business & Society van Windesheim een docent onderzoeker aangesteld die een methode ontwikkelt waarmee je per rijksorganisatie in kaart kunt brengen wat de behoefte aan IHH-kennis is en waar de ‘gaten’ zitten.

Tegelijkertijd wordt de actuele casuïstiek via studentprojecten en bijbehorende onderzoeken rondom het thema IHH opgehaald. Dit gebeurt in verschillende innovatielabs waar studenten, docent onderzoekers en rijksambtenaren met elkaar samenwerken.

Resultaat

Het project gaat een methode opleveren die snel en gestructureerd inzicht geeft in de IHH-kennisbehoefte van rijksorganisaties. Welke casuïstiek hoort bij welk kennisniveau? Deze informatie is input voor de bouw van een IHH-curriculum voor rijksprofessionals en studenten. De bedoeling is om bij diverse hogescholen, waaronder Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht en de Haagsche Hogeschool over het onderwerp een vak/minor IHH in te richten.