Werkconferentie Open op Orde: samenwerking onderwijs en Rijksoverheid goed op de rails

‘We zijn echt deals aan het sluiten’ is de opgetogen conclusie na de werkconferentie Open op Orde van 15 juni, georganiseerd door I-Partnerschap. Onderwijs- en rijksorganisaties legden deze dag samen de informatiehuishouding van het Rijk onder de loep. Daarbij stond een nog hechtere en betere samenwerking met hbo, universiteiten én mbo centraal.

In het sfeervolle Spoorwegmuseum in Utrecht zorgde Arre Zuurmond als regeringscommissaris Informatiehuishouding voor de aftrap. Hij dook eerst de geschiedenis in, om te beginnen bij de uitvinding van het papier door de oude Egyptenaren en uitkomend bij de huidige stand van (digitale) overheidsinformatie. ‘Dat onderhoud noodzakelijk is, is natuurlijk geen nieuws. De vraag is alleen hoe we dat gaan aanpakken.’ Wat Zuurmond betreft is het belangrijkste onderwerp van de dag dat de overheid de hulp van het onderwijs goed kan gebruiken. Juist de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en overheid maakt betere overheidsinformatie mogelijk.

Actieve rol onderwijs

Hoe ziet de toekomst van informatiehuishouding er uit? En welke rol kan het onderwijs spelen? Daarover gingen 180 professionals uit de Rijksoverheid en het onderwijs met elkaar in gesprek tijdens vijftien deelsessies. Zo zocht hoogleraar archiefwetenschap Charles Jeurgens van de Universiteit van Amsterdam in een goedbezochte werksessie samen met de deelnemers actief naar nieuwe wegen om informatie en archieven beter toegankelijk te maken.

Een ander belangrijk thema: de krappe arbeidsmarkt. Hoe zorgt het Rijk de komende jaren voor genoeg instroom van jonge professionals met verstand van zaken? Onderwijs, onderzoek en overheid moeten dan wel goed op elkaar aansluiten, kwam uit de discussie onder leiding van projectmanager Arbeidsmarkt Informatiehuishouding Emilie Adegeest. Waarop direct onderling concrete afspraken werden gemaakt over het aanbieden van stageplekken en gastcolleges.

Communities en werkpraktijk

Actuele ontwikkelingen in het onderwijs zijn bijvoorbeeld learning communities, een koppeling van werken, innoveren en leren. Erik Fledderus van Hogeschool Windesheim verkende in zijn sessie de mogelijkheden van deze communities voor de verschillende onderwijsvormen. Verder baseren steeds meer opleidingen hun onderwijs op praktijkvoorbeelden. Pascal Wiggers van de Hogeschool van Amsterdam deelde daarom een paar voorbeelden op het gebied van kunstmatige intelligentie. 
 

Onderwijs, onderzoek en overheid moeten goed op elkaar aansluiten

Tussen alle werksessies door was er ook nog tijd voor een vrolijk en inspirerend betoog van Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de Universiteit Maastricht. Samenwerken en serendipiteit waren de sleutelwoorden. Zijn advies: organiseer ontmoetingen en zorg dat mensen, ideeën en inspiratie op de juiste plek bij elkaar komen. Als je dat weet te regelen, komt de energie vanzelf.

Energie

Met die energie zat het wel goed op 15 juni. Nieuwe contacten zijn gelegd, waardevolle ideeën opgedaan en concrete vervolgstappen afgesproken. Wat de werkconferentie nog eens heeft benadrukt, is hoe breed het veld van informatiehuishouding is. Naast de juiste IT-kennis draait het ook om kennis over gedrag en bestuur, samen de basis voor een open overheid.
 

Meer weten?

I-Partnerschap helpt rijksorganisaties en onderwijs structureel samenwerken op het gebied van digitalisering en informatiemanagement via studentopdrachten, onderzoek, kennisdeling en onderwijsprogramma's. Informatiehuishouding is daarbij een belangrijk thema. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op.