Sociale Verzekeringsbank onder de indruk van ICT-studenten

"Wauw, dit is gaaf", dacht Emine Ozyenici, CIO van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), tijdens een werkbezoek aan Fontys Hogeschool ICT. "Ik zag de verschillende pilots van studenten en wat ze allemaal bereikt hadden met hun opdrachtgevers."En dus trok ze de stoute schoenen aan om structureel met deze vernieuwende hogeschool op te trekken. Tijdens de sessie van het I-Partnerschap op de Conferentie Nederland Digitaal vertelden Emine Ozyenici en Ad Vissers, directeur van Fontys ICT, bevlogen over hun samenwerking.

Ozyenici herinnert zich van het werkbezoek, geïnitieerd door het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs, onder andere een installatie met bijenkorven waarin studenten aan de hand van patronen in de bijendans de staat van de biodiversiteit in de omgeving analyseerden ( onderzoeksproject BATMAN). "Ik zag hoe concreet, goed georganiseerd en professioneel de studenten werken en raakte enorm enthousiast." Inmiddels zijn Fontys-studenten ook voor de SVB aan het werk. Onlangs maakten ze een prototype om digitaal machtigen eenvoudiger te maken voor gebruikers van DigiD, met name ouderen. De eerste testen zijn veelbelovend.

De essentie van de samenwerking is voor de CIO van de SVB kennis binnenhalen. "We doen met behulp van de studenten nieuwe kennis op om onze vraagstukken op te lossen, zowel die van nu als van morgen. Natuurlijk hopen we daarnaast gezien te worden als een aantrekkelijke werkgever en de SVB meer naamsbekendheid te geven bij de studenten."

Creatieve hotspot

Fontys Hogeschool ICT biedt een innovatieve vorm van onderwijs aan ruim 4.000 ICT-studenten. De studenten en onderzoekers buigen zich jaarlijks over ongeveer 200 vragen uit de praktijk die worden aangedragen door bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Opdrachtgevers en studenten zijn bij elkaar gebracht in een innovatielab op Strijp S in Eindhoven, een creatieve hotspot in de stad.

Ad Vissers: "Wanneer onze studenten afstuderen, kunnen ze zelf onderzoeken, valideren en de kennis van vandaag toepassen op vraagstukken van morgen. Daarmee kunnen ze volgens mij 50 jaar vooruit." In de laatste jaren van hun studie daagt Fontys studenten uit met vragen of dilemma’s waar organisaties zelf vaak moeilijk uitkomen. "We leggen onze studenten authentieke vragen voor waaraan ze samen met professionals van de opdrachtgever werken. Dat is voor studenten super inspirerend. Ze leren een organisatie anders kennen én ze leren wat de vragen van vandaag zijn."

Emine Ozyenici: "We doen met behulp van de studenten nieuwe kennis op om onze vraagstukken op te lossen, zowel die van nu als van morgen."

Snel en doortastend

Volgens Ozyenici is de samenwerking ‘ontzettend goed’ gefaciliteerd door Fontys en het I-Partnerschap."Mooi meegenomen is dat we ook partners zijn in het kennisplatform van Fontys, waar we onderling kennis uitwisselen met al hun andere opdrachtgevers en studenten." Ozyenici benadrukt dat Fontys geen inhuurbureau is. "Er is natuurlijk begeleiding van ons nodig. Maar we ervaren een enorme professionaliteit. Voor het DigiD-vraagstuk hebben we gezien dat studenten vanuit verschillende perspectieven onderzoek doen. Ze bekijken de casus vanuit de beleving van de klant én vanuit de techniek. Ze combineren deze perspectieven razendsnel. Met name die snelheid en doortastendheid hebben in enkele weken tot mooie resultaten geleid waarmee we verder kunnen."

Mark Bressers, directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit, leidde de I-Partnerschapsessie ‘IT-talent aan je verbinden en dankzij hen innoveren’ tijdens de conferentie ‘Nederland Digitaal’. Naast SVB en Hogeschool Fontys ICT kwam de nieuwe innovatiehub Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) aan bod, waarin onder andere de Belastingdienst en Hogeschool Saxion samenwerken.

Bressers: "Ik heb veel enthousiasme gehoord over samenwerken tussen rijksorganisaties en het hoger onderwijs. En ik hoorde een belangrijke tip: werk langdurig samen en maak er geen one-night-stand van." Hij hoopt bij de kijkers van de conferentie ‘een zaadje te hebben geplant’. "Mocht je nieuwsgierig zijn geworden, neem dan contact op met het I-Partnerschap. Zij kunnen je helpen een geschikte partner en samenwerkingsvorm te kiezen."