Werken bij I-Interim Rijk

Als professional bij I-Interim Rijk ga je aan de slag in uitdagende opdrachten bij alle organisaties binnen de Rijksoverheid. Onze opdrachtgevers zoeken I-specialisten die voor een periode van drie tot achttien maanden complexe verandertrajecten begeleiden waarbij de slimme inzet van ICT en informatiemanagement belangrijk is.

Benieuwd naar de werkdag van een programmamanager bij I-Interim Rijk? Bekijk de video van collega Ron van Beusekom hier:

Het bedrijfsvoeringssysteem voorziet eigenlijk in het verzorgen van de dagelijkse processen. Het legt ook informatie vast en die informatie gebruiken we bijvoorbeeld ook weer voor de begrotingscyclus en die is heel belangrijk, natuurlijk, voor de departementen om uiteindelijk weer een begroting in te dienen bij de Tweede Kamer.

De uitdaging in mijn werk als kwartiermaker is het verbinden van de mensen om tot het goede gesprek te komen. Waarom gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? En welke vraagstukken komen hierbij kijken.

Dan hebben we ook te maken met data, data veiligheid, data management. Dat zijn zomaar een aantal onderwerpen waar we inhoudelijke expertise voor nodig hebben. Het is mijn kracht om die inhoudelijke expertise bij elkaar te brengen.

En met elkaar tot goede resultaten te komen. Ik werk voor I-Interim Rijk, wij verzorgen voor de hele Rijksoverheid inhoudelijke experts, op het gebied van informatiemanagement en ICT.

Ik werk momenteel aan twee opdrachten het verder brengen van de strategische I-agenda voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En het kwartier maken van het programma “vernieuwen bedrijfsvoeringssystemen Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken”. Mijn taak in het kwartier maken van het programma is het inzichtelijk maken waarom we dit programma willen gaan uitvoeren.

Maar ook te kijken: Welke mogelijkheden zijn er? en: Zijn er collega’s waar we mogelijk kunnen aansluiten?
En dat is eigenlijk ook wel de kracht vanuit I-Interim omdat we een heel groot breed veld hebben.
De beoogde uitkomst van het programma is om te komen tot een vernieuwd systeem om de
bedrijfsvoeringsprocessen te ondersteunen.

Het stakeholders management voor het programma is erg belangrijk. Je kan je voorstellen dat collega’s
binnen deze bedrijven er iets van vinden en erover willen meedenken en dat ook besluitvorming goed
moet plaatsvinden dus het goed inzicht hebben wie op welk moment wil meepraten is gewoon heel erg belangrijk.

De heidag staat in het teken van het samen schrijven van een programmabrief. Dat moet nog een bestuurlijk akkoord krijgen en dat bestuurlijk akkoord dat moet worden voorgelegd en daar schrijven we met z’n allen een brief voor.

Als programmamanager moet je de competentie meenemen dat je flexibel bent, dat je doortastend bent en een goede gesprekspartner aan tafel en dat je de verschillende technieken en methodes aan elkaar kan verbinden.

Werken bij I-Interim maakt het voor mij leuk en interessant door het directe contact met je vakgenoten.
Kennis kunnen uitwisselen en kunnen ophalen. Er komen hele leuke opdrachten binnen vanuit de Rijksoverheid. Die zijn enorm divers ook geografisch gezien. Zo werken we in Den Haag. Zo werken we ergens in het noorden van het land en dat maakt het voor mij interessant en leuk.