Werken in de Flexschil van I-Interim Rijk

Werken vanuit de Flexschil van I-Interim Rijk betekent dat je vanuit de thuisbasis van I-Interim Rijk een opdracht doet bij een andere organisatie binnen het Rijk. Je wordt voor de duur van deze opdracht door je eigen organisatie gedetacheerd bij I-Interim Rijk.  Opdrachten variëren in duur: minimaal een half jaar tot maximaal twee jaar. Je inzet is minimaal 32 uur per week.

De Flexschil is er voor rijksmedewerkers in schaal 12 t/m 15 die meer ervaring willen opdoen als project- of programmamanager, architect, of (strategisch) ICT- en informatiemanagementadviseur in een dynamische, veranderende omgeving. Werken via de Flexschil is erop gericht je loopbaan te verrijken. Het is geen middel om in vaste dienst te treden bij I-Interim Rijk. Hiervoor werken we met vacatures. Deze worden opengesteld via Werken voor Nederland.

Wat levert de Flexschil je op?

Werken op interim opdrachten bij I-Interim Rijk levert je veel op:

 • Je werkt actief aan je eigen loopbaan. Door buiten je eigen organisatie werkzaam te zijn, leer je veel nieuwe dingen: je werkt aan je (vakinhoudelijke) professionaliteit en je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je werkt aan je persoonlijke netwerk. Je leert veel nieuwe mensen kennen, zowel bij I-Interim Rijk als bij andere Rijksorganisaties.
 • Je geeft een impuls aan je ontwikkeling door de samenwerking met andere professionals van I-Interim Rijk en de begeleiding door je talentmanager.
 • Je werkt aan je i-vakmanschap, onder andere door te participeren in de vak- en expertgroepen bij I-Interim Rijk en door deelname aan onze @IIR-dagen.
 • Je levert een bijdrage aan het delen en vergroten van kennis in het i-domein binnen het Rijk, en draagt daarmee bij aan de versterking van het Rijk.

Hoe werkt de Flexschil?

Wanneer je onderdeel uitmaakt van onze Flexschil krijg je toegang tot ons medewerkersportaal. Het is de bedoeling dat je zelf in dit portaal kijkt of er een passende, leerzame opdracht voor je bij zit. Als je een interessante opdracht ziet, neem je contact op met de Business Development Manager (BDM’er). Deze beoordeelt of je wordt voorgesteld aan de opdrachtgever door middel van het toezenden van je profiel. Voor binnenkomende opdrachten zetten we altijd de beste kandidaat in waarbij de vaste medewerkers van IIR, mits passend op de opdracht, voorrang krijgen.

Als de opdrachtgever geïnteresseerd is in jouw profiel, informeert deze de BDM’er. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit bereid je voor met de business development manager. Is er na dit gesprek een ‘klik’ tussen jou en de opdrachtgever, dan maakt de BDM’er een offerte waarin staat op welke wijze jouw inzet wordt aangeboden tegen door I-Interim Rijk vastgestelde tarieven.  Ook wordt met ingang van de startdatum van je opdracht een detacheringscontract opgesteld tussen je eigen (uitlenende) organisatie en I-Interim Rijk. Ongeveer zes weken na de start van de opdracht maak je samen met je opdrachtgever en in afstemming met de BDM’er een definitieve opdrachtbeschrijving.

Als de opdracht is afgelopen zijn er drie mogelijkheden:

 • Je gaat terug naar je eigen organisatie en functie;
 • Je detachering wordt, met instemming van je leidinggevende, verlengd omdat je opdracht wordt verlengd;
 • Je detachering wordt, met instemming van je leidinggevende, verlengd omdat je een nieuwe opdracht gaat doen via I-interim Rijk.

Het is belangrijk om in deze fase zelf goed in contact te blijven met alle partijen die bij je opdracht en detachering betrokken zijn. Dit betreft je (potentiële) opdrachtgever, je uitlenende leidinggevende, je Talentmanager en je Business Development Manager bij I-Interim Rijk. Je hebt hierin zelf de regie.

Wat vragen we van jou?

Tijdens je detachering beschouwen we je als een volwaardige medewerker en ben jij onze ambassadeur en visitekaartje.

Wij verwachten dat je bijdraagt aan de hoge waardering zoals die door onze opdrachtgevers aan I-Interim Rijk wordt gegeven. Hiervoor is het belangrijk dat je beschikt over een goed ontwikkeld i-vakmanschap, en dat je goed in staat bent hier met opdrachtgevers en collega’s over te spreken. Omdat je volwaardig onderdeel uitmaakt van de organisatie verwachten we ook dat je past bij ons DNA: je werkt vanuit een onafhankelijke positie, dienstbaar aan maatschappelijke opgaven met een i-component. Je bouwt mee aan de versterking van I-Interim Rijk als thuisbasis en deelt actief je kennis en ervaring binnen het IIR-netwerk. Je bent ondernemend, zelfstandig en flexibel. Je combineert realisatiekracht en samenwerkingsgerichtheid. Je leidinggevende is akkoord met jouw deelname aan de Flexschil waardoor je, uiteraard in overleg, op korte termijn beschikbaar bent.

Ja, ik wil! En nu?

 1. Je hebt van je leidinggevende toestemming om voor een periode gedetacheerd te worden om je verder te ontwikkelen in het I-domein binnen de Rijksoverheid.
 2. Je kunt je interesse in werken via de Flexschil van I-Interim Rijk kenbaar maken door contact op te nemen via wervingenselectie.iir@rijksoverheid.nl, onder vermelding van ‘Flexibele schil’ en de rol waarin je ingezet zou willen worden. Stuur ook je cv mee. Je kunt ook gebruik maken van het aanmeldformulier onderaan deze pagina.
 3. Na beoordeling van je cv laten we je weten of wij mogelijkheden voor je zien in onze Flexschil. Bij een positief antwoord vragen we je een aanmeldformulier in te vullen. We ontvangen dit formulier graag binnen 4 weken terug. Hebben we je aanmeldformulier niet binnen 4 weken, dan verwijderen we je cv weer uit ons bestand van potentiële Flexschillers.
 4. Na ontvangst beoordelen we je aanmeldformulier. Bij een positief oordeel word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een Business Development Manager en een Talentmanager.
 5. Na een positief gesprek benaderen we twee referenten om nog wat meer over je te weten te komen.
 6. Als dat is afgerond, heten we je welkom in onze Flexschil. Je krijgt dan toegang tot ons opdrachtenbestand in het medewerkersportaal en krijgt een Talentmanager toegewezen. Vanaf dan kun je je interesse voor specifieke opdrachten doorgeven aan de Business Development Manager die als contactpersoon vermeld staat. Ook kun je door ons benaderd worden als wij een opdracht goed bij je profiel vinden passen.
 7. We gaan er van uit dat je een opdracht via ons gaat doen. Als je na een half jaar nog niet actief hebt gereageerd op een potentiële opdracht of je hebt één of meerdere opdrachten afgewezen, dan wordt je opname in de Flexschil herbezien.

Aanmeldformulier Flexschil IIR

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor de Flexschil in behandeling te nemen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)