Kennismaken met Delta Review

In deze folder lees je hoe de inzet van de Delta Reviewmethode kan helpen bij het succesvol uitvoeren van projecten en programma’s met behulp van de kennis en ervaring van je collega’s.