Bureau Delta Review

Rijksbrede Reflectie, voor en door Project- en Programmamanagers.

Bureau Delta Review

Delta Review is een methode waarbij project- en programmamanagers (hierna: projectmanagers) van de Rijksoverheid hun kennis en ervaring inzetten om collega’s te helpen hun projecten of programma’s nog succesvoller uit te voeren. Leren van elkaar staat centraal. Elke Delta Review en deelname aan de Delta Reviewcommunity draagt bij aan rijksbrede kennisdeling en het verder versterken van het professionele niveau van project- en programmamanagement. Delta Review is gebaseerd op de principes van de Gateway Review.

“Voor mij is een Delta Review geslaagd als de opdrachtgever zich herkent in de analyse (…) en verrast wordt door een paar nieuwe inzichten. Tot nu toe zijn onze reviews in dit opzicht geslaagd.”

Bithiah Singh-van den Berg, Project Business Consultant (links) en Jeannette Gommans-Verkolf, Hoofd Delta Review (rechts)