Bureau Delta Review

Delta Review is een methode waarbij project- en programmamanagers (hierna: projectmanagers) van de Rijksoverheid hun kennis en ervaring inzetten om collega’s te helpen hun projecten of programma’s nog succesvoller uit te voeren. Leren van elkaar staat centraal. Elke Delta Review en deelname aan de Delta Reviewcommunity draagt bij aan rijksbrede kennisdeling en het verder versterken van het professionele niveau van project- en programmamanagement. Delta Review is gebaseerd op de principes van de Gateway Review.