Gateway Review

Organisaties moeten wendbaar en flexibel zijn en zich voortdurend kunnen aanpassen. Om deze veranderingen vorm te kunnen geven, zijn er binnen de Nederlandse overheid allerlei programma’s en projecten uitgevoerd. Veel daarvan leverden niet het beoogde doel of resultaat op. De complexiteit en veranderlijkheid vragen nogal wat van eigenaren en opdrachtgevers.

Om hen te helpen heeft de Nederlandse overheid in 2009 de Gateway Reviewmethode geïntroduceerd. Met deze methode, een preventief instrument, kun je de slaagkans van een programma of project vergroten. Door de snelheid en korte duur van zo’n (peer) review is het een krachtig instrument om in te zetten. Binnen een week weet je hoe jouw project of programma ervoor staat en wat er nodig is om naar een volgende fase te gaan.

Sturen op de samenwerking

Een effectieve verandering doorvoeren, doe je door samen te werken. Dan kun je veel meer bereiken. De Gateway Review focust zich met name op gedeeld leiderschap en samenwerking. Deze belangrijke aandachtsgebieden komen dan ook terug in het advies. Verbinding tussen mensen die werken aan de gezamenlijke opgave staat centraal. Ook het programmamanagement dient ingevuld te worden op een manier die daarbij aansluit.

Onze oorsprong

De Gateway Reviewmethode is ontwikkeld door The Office of Government Commerce (OGC). OGC is een voormalig bureau van de Britse overheid, dat ook eigenaar is van Projects in Controlled Environments, version 2 (PRINCE2) en Managing Successful Programmes (MSP). In Nederland is Bureau Gateway Nederland de licentiehouder van de Gateway Reviewmethode.

Wil je meer informatie over de Gateway Reviewmethode? Neem dan contact met ons op!