Hoe werkt Delta Review?

Met de Delta Review-methode helpen projectmanagers bij de Rijksoverheid collega's om hun projecten beter uit te voeren. Hoe ziet deze methodiek er precies uit en hoe kun je hier gebruik van maken?

De projectmanager van een project of programma vraagt de Delta Review aan en is opdrachtgever;

  • Er is een intake gesprek met Bureau Delta Review;
  • Op basis daarvan stellen we een evenwichtig Delta Reviewteam van 4 projectmanagers samen;
  • Het team kijkt gedurende één week met je mee, ze bestuderen aangeleverde documenten, ze houden interviews met stakeholders en ze delen de bevindingen: waar zitten de ‘Delta’s’ (verschillen/ spanningen);
  • Het resultaat is een vertrouwelijk kort rapport (bullits) met praktische aanbevelingen. De opdrachtgever is eigenaar van het rapport en bepaalt wat ermee gebeurt;
  • Elke Delta Review wordt geëvalueerd met de opdrachtgever en binnen het team.

Een Delta Review helpt je als project- of programmamanager verder bij iedere fase van het project en programma (opstarten, sturen, beheersen of afronden). De Delta Review kan voor alle project – en programmamethodieken toegepast worden ( Prince II, Agile, IPMA, Projectmatig Creëren, MSP etc). Je krijgt feedback van collega project- en programmamanagers, een zogenaamde ‘peer review’. Bij een Delta Review komen aspecten aan de orde als doel/bestaansgrond van het project, omgeving, aanpak, governance, beheersing, samenwerking en communicatie. Door een verscheidenheid in achtergrond van de Delta Reviewers organiseer je reflectie op alle relevante aspecten van het project. En het is een leerervaring voor alle betrokkenen.

Wanneer Delta Review?

De Delta Reviewmethode biedt inzicht en de mogelijkheid tot bijsturing als:

  • je je zorgen maakt over hoe het project of programma er voor staat,
  • je wilt sparren en of feedback wilt krijgen van ervaren collega’s,
  • je project of programma zich op een belangrijk moment voor besluitvorming bevindt,
  • je behoefte hebt aan een kwaliteitsinstrument voor je project of programma in een veilige omgeving.

Investering

Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde projectdocumentatie, het inplannen van de interviews en het regelen van accommodatie en ICT middelen (laptop en beamer). Als Delta Reviewer investeer je tijd, om te leren, een professioneel netwerk op te bouwen en een collega te helpen. De overheid profiteert van uitwisseling van kennis en expertise en succesvolle projecten en programma’s.

“In de Delta Review komt de ‘harde’ kant van een project (…) samen met de ‘zachte’ kant (…).”

Kosten

De kosten voor een Delta Review in 2024 zijn €18.500,- exclusief BTW.