Terugblik webinar 14 mei: de voordelen van via-via-werven

Hoe haal je het maximale resultaat uit via-via-recruitment? En wat zijn de voordelen hiervan? Die vragen stonden centraal tijdens het webinar van 14 mei. In een interactieve sessie deelden Heleen Stoevelaar van The Referral Company en Herma van Zijl van COA hun ervaringen, tips en tops over deze bijzondere wervingsmethode. Ook stonden zij stil bij de mogelijke risico’s, en hoe organisaties deze kunnen minimaliseren.

Eerst een korte definitie: via-via is een wervingsmethode waarbij medewerkers zélf kandidaten aandragen voor open vacatures. In plaats van een extern recruitmentbureau in te huren, worden collega’s actief gestimuleerd om mensen uit hun netwerk te enthousiasmeren. Zo functioneren zij als een soort werkgeverambassadeurs.

Deze methode heeft potentie, ook voor onze schaarse doelgroep. Uit onderzoek blijkt dat 46% van de ICT’ers zich via hun netwerk oriënteert op toekomstig werk. Daarmee is via-via een kansrijke wervingsstrategie in deze zeer krappe hoek van de arbeidsmarkt.

Ook blijkt dat veel ambtenaren positieve dingen over hun banen te vertellen hebben: 84% van de rijksmedewerkers geeft hun functie een positieve beoordeling. Tel daarbij op dat organisaties die succesvol via-via werven zeker 25% van hun personeelsbehoefte zo kunnen vervullen en de interesse is gewekt.

Duidelijke communicatie

Om die potentie te benutten, moeten organisaties wel op een aantal punten letten. Zo haken aandragers af als ze geen terugkoppeling krijgen over wat er met hun kandidaat is gebeurd en zien baanzoekers het als een afknapper als er niet snel contact met hen opgenomen wordt.

Op basis van deze ervaringen concludeerde COA dat heldere interne communicatie één van de belangrijkste voorwaarden van succesvolle via-via-werving is. Tijdens het webinar ging Herma van Zijl hier uitgebreid op in. Door goed verwachtingsmanagement, een transparant sollicitatieproces en een concrete beloningsregeling voor medewerkers wist zij deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Een specifieke maatregel die Herma nam, was het inbouwen van zogenaamde ‘juichmomentjes’ in het wervingstraject. Zo ontvingen collega’s die sollicitanten aandroegen een dankmailtje. En om medewerkers verder aan te moedigen, gaf COA een beloning van € 500 als een sollicitant daadwerkelijk in dienst werd genomen.

Om werknemers te informeren en enthousiasmeren voor de via-via-recruitment ontwikkelde COA ook prachtige communicatie. Zo heeft een aansprekende poster- en socialmediacampagne met de leus ‘We zoeken iemand zoals jij!’ voor veel interne zichtbaarheid gezorgd.

Een bewezen instrument

Voor COA werd al snel duidelijk dat via-via-werving een stuk goedkoper is dan de inhuur van externe recruitmentbureaus. Inmiddels komt 15,5% van de nieuwe collega’s bij COA via-via binnen. Een percentage dat Herma dit jaar wil opkrikken naar 30%. Daarnaast wordt 1 op de 3 kandidaten die zo de sollicitatieprocedure instroomt aangenomen. Ook blijven deze nieuwe collega’s vervolgens langer in dienst dan medewerkers die op een andere manier aantreden. Ze weten immers beter dan gemiddeld waar ze aan beginnen.

Na afloop was de boodschap van Heleen en Herma dan ook duidelijk: via-via is een solide wervingsmethode die aantoonbare resultaten, betrokkenheid vanuit de organisatie en robuust ambassadeurschap combineert. Het is een aanrader voor iedere organisatie die zoekt naar innovatieve methoden om gemotiveerde, getalenteerde én schaarse professionals aan zich te binden.